Inloggen Werkgeversportaal

Expats

Algemene informatie

De basisverzekering is verplicht voor iedereen die voldoet aan de voorwaarden van de AWBZ. Als uw medewerkers niet voldoen aan de voorwaarden van de AWBZ biedt ONVZ hiervoor het ONVZ Zorgplan Internationaal aan.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • De werknemer dient aansluitend Nederlands verzekeringsverleden te hebben gehad (maximaal 6 maanden terug) of
 • De werknemer is ingeschreven bij de Nederlandse gemeente. Ook geldt er een medische acceptatieselectie op deze particuliere verzekeringen.

Er gelden veel verschillende regels voor medewerkers die uit het buitenland komen of daar juist gaan werken. Wilt u weten wat voor uw medewerkers van toepassing is? Wij helpen u graag. Neem voor meer informatie contact met ons op via 030 639 62 22.

Grensarbeiders

Woont u in een lidstaat van de Europese Unie (EU), maar werkt u in een andere lidstaat? En keert u ten minste 1 keer per week terug naar uw woonland? Dan bent u grensarbeider. U bent meestal in het land waar u werkt voor de sociale verzekeringen verzekerd. Maar als u tijdelijk in het buitenland gaat werken, kunt u toch in Nederland verzekerd blijven. U bouwt meestal geen AOW op als u in Nederland woont en in het buitenland werkt.

Verzekerd volgens het werklandstelsel

Binnen de Europese Unie bestaat de afspraak dat uw werknemers verzekerd zijn in het land waar ze werken. Heeft u als Nederlandse werkgever werknemers die in het buitenland werken, dan vallen zij onder het sociale stelsel van het land waar ze werken, ongeacht in welk land ze sociaal belast worden. Ze moeten zich daar aanmelden bij een zorgverzekeraar. Wel kunnen ze in Nederland en binnen de EU ook aanspraak maken op zorg. 
Wonen in Nederland, werken in een EU/EER land of Verdragsland of Wonen in een EU/EER land of Verdragsland en werkzaam in Nederland

Een uitzondering is wanneer men wordt gedetacheerd met het detacheringsformulier A1. De werknemer moet zich dan verzekeren in het land welke het A1 heeft afgegeven.

Particuliere verzekering nodig?

In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland, is er tot een bepaalde loongrens een verplichte verzekering bij het ziekenfonds. Is het inkomen van uw werknemers boven die loongrens, dan moeten ze zelf voor een particuliere iektekostenverzekering zorgen. Vaak is het mogelijk om in het betreffende land een ziektekostenverzekering af te sluiten. Als uw werknemers in Nederland wonen, is het waarschijnlijk dat ze ook in Nederland naar een arts willen als dat nodig is. ONVZ helpt u daarbij met Zorgplan Internationaal. Neem voor meer informatie contact op met ons op via 030 639 62 22.

Wonen in Nederland, werken in Eu/EERland of verdragsland

Als u in Nederland woont, maar in België werkt, bent u verplicht om u te verzekeren bij een Nederlandse zorgverzekeraar en bij het Belgische ziekenfonds. In Nederland is dit de basisverzekering van CZ, waarvoor onder voorwaarden geen premies verschuldigd zijn. Het Belgische ziekenfonds (Mutualiteit) moet hier een S1-formulier (voorheen E-106-formulier) verstrekken. In België moet u zich aanmelden bij een ziekenfonds. De kosten in België zijn veelal lager
dan in Nederland. Houd er echter wel rekening mee dat niet ieder ziekenfonds in het geval van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid evenveel dekking biedt.

Wonen in Nederland, werken in een EU/EER land of Verdragsland

Wonen in Eu/EERland of verdragsland werken in Nederland

Wonen uw werknemers in België en werken ze in Nederland, dan zijn ze verplicht zich te verzekeren bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn in Nederland te kiezen voor een zo hoog mogelijk eigen risico en geen aanvullende verzekeringen te kiezen. Uw werknemers moeten in België dan wel kiezen voor een grensoverschrijdend passend ziekenfonds. Lang niet alle ziekenfondsen blijken in de praktijk gespecialiseerd te zijn in grensoverschrijdende situaties.

Hospitalisatieverzekering

Wie in België woont of er als grensarbeider werkt, kan de Belgische zorgvoorzieningen gebruiken. In België geldt steeds een eigen bijdrage (remgeld), die vooral hoog kan oplopen bij medische behandeling in een ziekenhuis. Het Belgische zorgsysteem werkt op basis van een keuzesysteem: de kamer die u kiest bepaalt hoe hoog uw eigen bijdrage wordt. Voor meer informatie over de Belgische hospitalisatieverzekering verwijzen wij u naar de Belgische mutualiteit.

Zorg voor buitenlandse werknemers

ONVZ is een zorgverzekeraar met veel verschillende verzekeringnemers. Wij zijn er voor bedrijven die alleen Nederlandse werknemers in dienst hebben, maar kunnen ook veel betekenen voor bedrijven met buitenlandse werknemers die hier komen werken(impats of expats). Met onze kennis van zorgverzekeringen voor buitenlandse werknemers bieden wij toegevoegde waarde.
Wij doen dit door:

 • Onze informatie in het Engels aan te bieden, bijvoorbeeld een
  Engelstalige website, polisvoorwaarden, brochureteksten,
 • Aanvraagformulieren en dekkingsoverzichten te bieden.
 • Een Internationaal polis die wij kunnen aanbieden zolang een
  buitenlandse werknemer (nog) geen recht heeft op de
  basisverzekering
 • Een Internationaal polis die wij kunnen aanbieden voor expats
 • Een expertteam buitenland. Onze medewerkers communiceren
  ook in het Engels
 • Een kostprijsdekking te bieden tot 60 kilometer over de Nederlandse grens
 • Een restitutieverzekering die meer mogelijkheden biedt voor
  behandelingen

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met ons Service Center via 030 639 62 22.

Engelstalige voorwaarden

U kunt onze voorwaarden ook in het Engels bekijken. Download ze hier (pdf).

Engelstalige formulieren

Heeft u Engelstalige formulieren nodig voor uw buitenlandse werknemers? Bij ONVZ is dat geen enkel probleem. U vindt ze hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding