Inloggen MijnONVZ

Waarom staat op nota geneesmiddel ook kosten voor 'Standaardterhandstelling' of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'?

Waarom staan op de nota van mijn geneesmiddelen ook kosten voor ‘Standaardterhandstelling’ of ‘Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’?
Sinds vorig jaar worden op de nota van een geneesmiddel de kosten van 'Standaardterhandstelling' (gemiddeld € 6) of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' (gemiddeld € 12) vermeld.

Standaardterhandstelling

Een apotheker mag dit bedrag in rekening brengen voor het werk dat hij verricht om een geneesmiddel dat uitsluitend op recept verkrijgbaar is aan u te verstrekken. De apotheker voert de volgende activiteiten uit bij een standaardterhandstelling:

 • Beoordelen of het recept leesbaar, echt, rationeel en doelmatig is
 • Beoordelen of het voorgeschreven middel geschikt voor u is
 • Contact opnemen met de arts die het medicijn heeft voorgeschreven in het geval dat het voorgeschreven middel niet geschikt is
 • Direct of indirect verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de informatie zoals vermeld in de bijsluiter)
 • In individuele gevallen geeft de apotheker instructies voor het gebruiksklaar maken van het geneesmiddel (of geeft hiervoor instructies) 
 • Controleren of het recept overeenkomt met het af te leveren geneesmiddel
 • Vastleggen van relevante gegevens in uw patiëntendossier
 • Verstrekken van het geneesmiddel
 • Achteraf controleren of alle bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

De kosten voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, zijn hoger dan voor medicijnen die u al eens eerder heeft gehad bij uw apotheek. De apotheker/apothekersassistent legt in het eerste gesprek onder andere het gebruik, de werking en de mogelijke bijwerkingen uit. Dit gesprek wordt het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel genoemd en wordt apart op de rekening vermeld als 'terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'.
De apotheek mag alleen het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel in rekening brengen als u medicijnen haalt:

 • met een werkzame stof of toedieningsvorm die u niet eerder hebt gebruikt, of:
 • met een werkzame stof of toedieningsvorm die u langer dan 12 maanden geleden voor het laatst heeft gekregen in uw apotheek, of:
 • waarvan niet objectief vastgesteld kan worden of u het medicijn in de 12 voorafgaande maanden heeft gekregen van een apotheek.

Tijdens het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel worden de volgende punten besproken:

 • De werking van het medicijn
 • De wijze van gebruik
 • De mogelijke bijwerkingen
 • Eventuele andere bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen
 • Eventuele samenhang met andere medicijnen u gebruikt

Daarnaast kan de apotheek ook nog schriftelijke informatie aan u meegeven.

Het bedrag voor een ‘terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ mag niet in rekening worden gebracht als er geen begeleidingsgesprek heeft plaatsgevonden. De apotheker mag dan alleen de standaardterhandstelling in rekening brengen. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met uw apotheker. Komt u er niet uit met uw apotheek, neem dan contact met ons op. U mag een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel weigeren, alleen kan de apotheek in dat geval ook weigeren om het middel aan u mee te geven als hij de afgifte in dat geval niet verantwoord acht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding