Kortdurend eerstelijnsverblijf

Vanaf 2017 worden de kosten voor eerstelijnsverblijf vergoed vanuit de Zvw. Voor 2017 werd deze zorg vanuit een Wlz subsidieregeling bekostigd. Het verblijf is geïndiceerd door de huisarts of medisch specialist aan de hand van het Afwegingsinstrument Eerstelijnsverblijf. De declaratiestandaard AW-319 v1.4 wordt per 1 januari 2017 gebruikt voor het declareren van Wijkverpleging, Zintuiglijk Gehandicapten en Eerstelijnsverblijf. In dit document worden de belangrijkste uitvoeringsaspecten ten aanzien van het declareren voor 2017, inzichtelijk gemaakt. Om zorg te declareren moet u beschikken over de volgende WTZi codes:

  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • behandeling
  • verblijf

ONVZ vergoedt de kosten van kortdurend eerstelijnsverblijf na drie maanden alleen als wij voor het verstrijken van die periode toestemming hebben gegeven voor langer verblijf. Dit doen wij aan de hand van de beoordeling van een gemotiveerde schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar.

Overgangsregeling

Als de verzekerde op 31 december 2016 een geldig indicatiebesluit van het CIZ heeft voor eerstelijnsverblijf volgens de subsidieregeling Wlz, dan kan de verzekerde ook in de Zvw deze zorg ontvangen. De verzekerde kan de zorg vanaf 1 januari 2017 ontvangen of, als hij al zorg ontvangt van u, deze zorg voortzetten tot de einddatum van het indicatiebesluit van het CIZ, maar uiterlijk tot 1 april 2017. Als de verzekerde een indicatie heeft voor eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg dan geldt als einddatum 1 januari 2020. Tenzij het verblijf niet meer medisch noodzakelijk is. Als de verzekerde aan het eind van de periode van de overgangsregeling nog langer verblijf nodig heeft, dan is hiervoor een aanvraag nodig.

Zorginkoop

De zorginkoop voor eerstelijnsverblijf gebeurt voor 2017 door de inkooporganisatie Multizorg VRZ. Heeft u algemene vragen over eerstelijnsverblijf? Neemt u dan contact met ons op via via telefoonnummer 030 686 91 77. Of stuur een e-mail naar contractbeheer@multizorgvrz.nl.

Declareren

Declaraties dient u in via Vecozo. Hier leest u hoe dit werkt. Indien u schriftelijk declareert bij ons, wordt de nota verrekend met de verzekerde. Daarnaast is er een landelijk declaratieprotocol voor Eerstelijnsverblijf.

U kunt gebruik maken van de volgende declaratiecodes:

  • A0001 Eerstelijnsverblijf laag complex
  • A0002 Eerstelijnsverblijf hoog complex
  • A0003 Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg

U declareert deze codes per etmaal (24 uur). Bij de declaratie moet de AGB-instellingscode worden vermeld.

Monitor kortdurend eerstelijnsverblijf

Per 1 januari 20017 valt het eerstelijnsverblijf (ELV) onder de zorgverzekeringswet. Om een goed beeld te krijgen van de ELV-zorg die u en andere instellingen leveren ten opzichte van de gemaakte afspraken willen wij u vragen de monitor ELV 2017 na afloop van ieder kwartaal in te vullen. De monitor wordt ingevuld voor de totale instelling. Dit betekent dat u het formulier invult met informatie over alle verzekerden en dat u dezelfde informatie naar alle zorgverzekeraars kunt toesturen. Het kan zijn dat u deze monitor al voor een andere zorgverzekeraar heeft ingevuld, stuurt u dan de reeds ingevulde monitor aan ons door.

U kunt hier de monitor kortdurend eerstelijnsverblijf 2017 downloaden.

Heeft u nog vragen?

Wij willen u als zorgverlener zo goed mogelijk van dienst zijn. U kunt met vragen altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 639 62 60.

Snel inzicht in onze vergoedingen

Wilt u weten of de door u gegeven zorg wordt vergoed? Raadpleeg dan de ONVZ vergoedingswijzer. Hierin staat extra informatie over de belangrijkste toestemmingsvereisten en eventueel noodzakelijke verwijzingen. De vergoedingswijzer geeft een samenvatting van de dekking van onze verzekering, de polisvoorwaarden bepalen de precieze omvang van de dekking.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding