Corporate governance

Nu en in de toekomst

Corporate governance handelt over de vraag hoe invulling wordt gegeven aan het bestuur van ONVZ en hoe verantwoording over dit bestuur wordt afgelegd. Goed corporate governance houdt in: weten hoe de organisatie moet presteren, nu en in de toekomst. Maar ook: welke risico’s loopt ONVZ en hoe spelen we daar op in?

Fraudebeheersing

Een goede zorgverlening en beheersing van de bijbehorende kosten zijn voor iedereen in Nederland van groot belang. Geld moet aan zorg worden besteed en niet verdwijnen in de zakken van fraudeurs. ONVZ voert hierop een actief beleid vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en om te voorkomen dat de premies kunstmatig hoog uitvallen.

Zo gaan wij om met fraude

Governance Principes Verzekeraars

De Governance principes bevatten principes op het gebied van het thema cliënt centraal, risicomanagement, audit, governance (de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur) en het beloningsbeleid. De Code is wettelijk verankerd en geldt daarmee voor alle verzekeraars met een Wft vergunning.

Lees hier meer over de toepassing van de Governance principes

Beleggingsbeleid

Vanwege onze maatschappelijke rol is het primaire doel van ONVZ om het vermogen in stand te houden. Daarmee kunnen we de risico’s ten aanzien van de solvabiliteitspositie beperken en een bijdrage leveren ten behoeve van een gematigde premiestelling. Binnen deze uitgangspunten streeft ONVZ naar een optimaal rendement.

Lees meer over het beleggingsbeleid van ONVZ

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding