Coulanceregeling GGZ 2013

Coulanceregeling hoofdbehandelaarschap met betrekking tot de WMG overeenkomst 2013

Let op: deze coulanceregeling is uitsluitend van toepassing op instellingen waarop over 2013 voor de curatieve GGZ het representatiemodel van Zorgverzekeraars Nederland van toepassing is. Dat wil zeggen GGZ-instellingen waarmee in het kader van die representatie door zorgverzekeraars in 2013 namens  ONVZ de “Wmg overeenkomst 2013 zorgverzekeraar – instelling voor klinische GGZ en/of ambulante GGZ” is gesloten.

Beleid hoofdbehandelaarschap

Zorgverzekeraars hebben naar aanleiding van de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 (en de casus Europsyche), anticiperend op de herinrichting van het GGZ landschap vanaf 2014, het beleid ten aanzien van het hoofdbehandelaarschap in het representatiemodel 2013 aangescherpt en vastgelegd in de WMG-overeenkomst 2013. Sinds 2013 komt de GZ-psycholoog daarin niet meer voor.

Verzekeraars zijn van mening dat zij zelf eisen mogen stellen bij het ontbreken van veldnormen. Nu er binnen de partijen van het akkoord zoveel weerstand is, vanwege de late bekendmaking in december 2012 en omdat partijen zich niet hebben kunnen voorbereiden, hebben de verzekeraars nog eens naar dit punt gekeken. Ook de invoering van de basis-GGZ per 1 januari 2014 en de consultatie door de IGZ over het hoofdbehandelaarschap in de gespecialiseerde GGZ is meegenomen in de overweging. Vanwege het belang van de zorgvraagzwaarte voor de verzekeraars, zijn verzekeraars daarom bereid om rond dit hoofdbehandelaarschap een gebaar te maken.

De WMG-overeenkomst 2013 wordt niet aangepast, maar verzekeraars zullen een jaar lang (dus geheel 2013) coulance betrachten, onder de strikte voorwaarde dat verzekeraars inzicht krijgen in de zorgvraagzwaarte op persoonsniveau per 2014. De coulance betekent feitelijk dat we teruggaan naar de omschrijving van het hoofdbehandelaarschap zoals in de WMG overeenkomst van 2012 is opgenomen.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding