Governance Principes Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft in december 2010 de Governance principes Verzekeraars vastgesteld (hierna genoemd Governance principes). De Governance principes zijn inhoudelijk gelijk aan de code van de banken. Naast het Verbond van Verzekeraars hebben ook Zorgverzekeraars Nederland en de Federatie van Onderlinge Verzekeraars de Governance principes onderschreven.

Naleving van de Governance Principes Van het Verbond van Verzekeraars (Code verzekeraars) door ONVZ

ONVZ onderschrijft de Governance Principes en past deze zo goed mogelijk toe op haar activiteiten als zorgverzekeraar.

Per hoofdthema van de Governance Principes wordt hieronder beschreven welke activiteiten ONVZ in het kader van de implementatie van de Governance Principes heeft ondernomen.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding