Transparantie

Inzicht in de kosten vooraf

ONVZ Zorgverzekeraar is vanzelfsprekend voorstander van transparantie over zorgkosten en wij zullen verzekerden hier waar mogelijk ook over informeren. Belangrijk hierbij is dat het zuivere restitutiekarakter van onze zorgverzekeringen ertoe leidt dat verzekerden vrij zijn in het kiezen van hun zorgverlener of zorginstelling.

Als er geen contractuele afspraken met de betreffende zorgverlener zijn gemaakt, en ook geen sprake is van wettelijk vastgestelde (maximum)tarieven, dan is het voor ons niet mogelijk voorafgaand aan de behandeling de verzekerde te informeren over de hoogte van het tarief. De afspraak hierover moet namelijk tot stand komen tussen de zorgverlener en de verzekerde. Wij gaan vervolgens over tot de vergoeding van het in rekening gebrachte (marktconforme) tarief. Ook ervaren wij in de praktijk dat het niet in alle gevallen mogelijk is inzicht te geven in de kosten door de complexe structuur van zogeheten prestatiebeschrijvingen. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan DBC-zorgproducten. Wanneer een verzekerde met een bepaalde diagnose naar het ziekenhuis gaat, bepalen de uiteindelijke zorgactiviteiten welke prestatie hiervoor in rekening kan worden gebracht. Daarmee wordt ook bepaald welk bedrag hierbij past. Dit is in veel gevallen pas duidelijk nadat het zorgtraject is afgerond.

De afspraken tussen ONVZ en zorgverleners

Premieopbouw basisverzekering 2017

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding