Premieopbouw basisverzekering 2015

Hoe berekent ONVZ de premie voor 2015?

In 2015 bedraagt de premie van de Vrije Keuze Basisverzekering 101,85 euro per maand. ONVZ Zorgverzekeraar geeft per verzekerde 117,- euro terug uit zijn eigen vermogen om een sterkere premiestijging te voorkomen. De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen licht met drie procent, dit is de eerste premiestijging in drie jaar tijd. 

Waarom betaalt u zorgpremie?

Als u zorg nodig heeft zorgen wij ervoor dat u de beste zorg krijgt. Maar ONVZ is niet zomaar een zorgverzekeraar. Bij ONVZ bent u verzekerd van vrije keuze. Vrije keuze die in de zorg steeds minder vanzelfsprekend is. De Vrije Keuze Basisverzekering van ONVZ biedt verzekerden verreweg de meeste vrijheid om zelf te kiezen door welke en in welk ziekenhuis ze zich laten behandelen. ONVZ is een zuivere restitutieverzekeraar. Wij vergoeden de kosten van medische behandelingen bij de arts en in het ziekenhuis die de verzekerde kiest, mits deze kosten niet excessief zijn.

De overheid berekent een rekenpremie

De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen en berekent op basis daarvan voor de zorgverzekeraars een zogenoemde ‘nominale rekenpremie’. Op basis van deze rekenpremie berekenen de zorgverzekeraars de uiteindelijke premie voor hun verzekerden.

Waarom stijgt de rekenpremie?

De rekenpremie van de overheid bedraagt 1.196,- euro in 2015. Dit is een stijging van 75,- euro ten opzichte van de rekenpremie in 2014. Deze toename komt met name doordat de zorgkosten stijgen. Ook stijgt de rekenpremie vanwege de hervorming van de langdurige zorg. De AWBZ verdwijnt en sommige taken worden vanaf 2015 uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Taken zoals verpleging en verzorging aan huis worden dan ook vanuit de basisverzekering vergoed.

Reserves

Toch stijgt de premie van ONVZ met 5,5 procent minder hard dan de rekenpremie. Dat komt doordat ook het beleid en de financiële resultaten van een zorgverzekeraar een rol spelen bij het berekenen van uw premie. ONVZ Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk en heeft een gezonde financiële positie. Daardoor kunnen we per verzekerde 117,- euro uit onze reserves teruggeven. Hiermee voorkomen we een sterkere premiestijging. We kunnen natuurlijk niet ons hele vermogen aanwenden voor lagere premies. Een groot deel van onze reserves dient te worden aangehouden om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

Bekijk waar uw premie naartoe gaat.

Hoe komt ONVZ aan dat eigen vermogen?

Ten eerste betalen verzekerden van ONVZ premie. Daarnaast krijgt ONVZ, net als alle andere verzekeraars, van de overheid een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Met het geld dat we op die manier ontvangen, vergoeden we de zorgkosten van onze verzekerden, zoals een bezoek aan de huisarts, geneesmiddelen van de apotheek en een operatie in het ziekenhuis. Verder zijn we verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden. Omdat ONVZ, als vereniging, geen winstoogmerk heeft, gaat premiegeld dus altijd naar de zorg en naar onze verzekerden. Zo wordt het eigen vermogen nu gebruikt om de premie minder hard te laten stijgen dan de rekenpremie van de overheid.

De verzekerde centraal

De service aan onze leden staat voor ons centraal. Als organisatie zonder winstoogmerk willen we de beste zorgverzekeraar zijn en blijven.

Opbouw premie

* Deze premie is exclusief collectiviteitskorting, betaaltermijnkorting en eigen risicokorting. Bij het ONVZ ledencollectief bedraagt de collectiviteitskorting 3%.

Uitleg gebruikte termen

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding