Inloggen MijnONVZ

Overzicht Eigen Bijdragen Basisverzekering 2017

Eigen bijdrage 2017

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Hieronder vindt u het overzicht van de eigen bijdrages die gelden voor 2017.

Eigen bijdrage Geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor enkele geneesmiddelen een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. De hoogte van deze eventuele eigen bijdrage per medicijn kunt u vinden op de website: www.medicijnkosten.nl.

Eigen bijdrage Hulpmiddelen

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Hoortoestellen
Minimale gebruiksduur: 5 jaar
Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Tot 18 jaar: geen eigen bijdrage

Pruik
Minimale gebruiksduur: 1 jaar
Maximale vergoeding: € 419,50.
U krijgt ten hoogste dit bedrag vergoed. Als de pruik duurder is, dan moet u de rest zelf betalen.

(Semi-)orthopedische schoenen voor personen 16 jaar en ouder
Minimale gebruiksduur: 15 maanden
Eigen bijdrage: € 135
(Semi-)orthopedische schoenen voor personen jonger dan 16 jaar
Minimale gebruiksduur: 6 maanden
Eigen bijdrage: € 67,50
(Semi-)orthopedische schoenen, wisselpaar voor personen 16 jaar en ouder
Maximaal 1 wisselpaar per 3 jaar
Eigen bijdrage: € 135

Lenzen Eigen bijdrage: € 56,00 per lens bij lens met gebruiksduur > 1 jaar
Eigen bijdrage: € 112 per kalenderjaar bij lenzen met gebruiksduur < 1 jaar
Eigen bijdrage: € 56,00 per kalenderjaar bij correctie van 1 oog met lens met gebruiksduur < 1 jaar

Brillenglazen/filterglazen Eigen bijdrage: € 56,00 per glas tot maximaal € 112 per kalenderjaar

Oorstukjes Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Tot 18 jaar: geen eigen bijdrage

Tinnitusmaskeerder Vanaf 18 jaar: eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten
Tot 18 jaar: geen eigen bijdrage

Allergeenvrije schoenen voor personen 16 jaar en ouder
Minimale gebruiksduur: 15 maanden
Eigen bijdrage: € 135
Allergeenvrije schoenen voor personen jonger dan 16 jaar
Minimale gebruiksduur: 6 maanden
Eigen bijdrage: € 67,50
Allergeenvrije schoenen, wisselpaar voor personen 16 jaar en ouder
Maximaal 1 wisselpaar per 3 jaar
Eigen bijdrage: € 135

Eigen bijdrage Geboortezorg

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Bevalling en/of kraamzorg thuis Eigen bijdrage: € 4,30 per uur kraamzorg

Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis zonder medische noodzaak of in een geboortecentrum Eigen bijdrage: voor zowel moeder als haar kind van € 17 per persoon per dag. Deze eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum de € 121 per persoon per dag te boven gaat. De vaststelling van het aantal opnamedagen gebeurt op basis van de opgave door het ziekenhuis of door het kraambureau dat kraamzorg verleent na ontslag uit het ziekenhuis.

Eigen bijdrage Mondzorg

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar: gebitsprothese

Eigen bijdrage voor een uitneembare volledige prothetische voorziening:

  • 10% van de kosten voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak
  • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de bovenkaak
  • 25% van de kosten voor een volledige immediaatprothese, een volledige niet-implantaatgedragen vervangingsprothese of een volledige niet-implantaatgedragen overkappingsprothese.

Bij reparatie en rebasen van een uitneembare volledige prothetische voorziening geldt een eigen bijdrage van 10% van de kosten.


Tandheelkundige zorg in bijzondere situaties Voor een verzekerde van 18 jaar en ouder geldt, bij behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg, een eigen bijdrage ter hoogte van de kosten voor de reguliere behandeling.

Eigen bijdrage Zittend ziekenvervoer

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Zittend ziekenvervoer Eigen bijdrage: € 100 per kalenderjaar
Maximale vergoeding eigen vervoer per auto: € 0,28 per km

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding