Inloggen MijnONVZ

Actuele vragen

Hieronder vindt u de meest actuele vragen.

Actuele vragen Alle veelgestelde vragen
 • Waarom heb ik voor 2017 opeens Wereldfit?

  ONVZ heeft de aanvullende dekking voor zorg in het buitenland in de aanvullende verzekeringen gewijzigd voor 2017. De zorg die voorheen in de aanvullende verzekeringen gedekt was, is uitgebreid en gebundeld in Wereldfit. Een nieuwe aanvullende verzekering voor zorg in het buitenland. Zo bent u verzekerd voor alle spoedeisende zorg in het buitenland en kunt u zonder extra zorgen op reis.

  Door deze dekking voor zorg in het buitenland uit te breiden en te bundelen, bent u nooit meer dubbel verzekerd. U kunt namelijk uw reisverzekering opzeggen wanneer goed verzekerde zorg in het buitenland voor u belangrijk is. En u  heeft  één aanspreekpunt voor uw gezondheid, waar dan ook ter wereld.

  Wilt u niet aanvullend verzekerd zijn in het buitenland, zet Wereldfit dan uit in mijnonvz.nl. Dit betekent dat u geen aanvullende dekking meer heeft voor medische kosten als u op reis gaat naar het buitenland. Ook geplande behandelingen in België en Duitsland vallen dan niet meer onder uw dekking.

 • Hoe en tot wanneer kan ik mijn verzekering wijzigen?

  Als u een wijziging in uw aanvullende of tandartsverzekering wilt doorgeven, kunt u dit tot 1 februari 2017 aan ons doorgeven. Ook uw vrijwillig eigen risico kunt u wijzigen tot 1 februari 2017.

  U kunt uw wijzigingen snel en eenvoudig zelf doorvoeren in MijnONVZ. Als u uw verzekering wilt opzeggen, doet u dit voor 1 januari 2017 via de opzegknop in MijnONVZ.

  Ga naar MijnONVZ.

 • Krijg ik korting wanneer ik de premie anders dan per maand betaal?

  Wij bieden 0,5%, 1% en 2% korting wanneer u uw premie respectievelijk per kwartaal, halfjaar of jaar betaalt. U kunt deze wijziging telefonisch doorgeven of via ons contactformulier, maar uiteraard ook via MijnONVZ of de ONVZ app.

 • Waarom staat op nota geneesmiddel ook kosten voor 'Standaardterhandstelling' of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'?

  Vanaf januari 2016 staat op de nota van een geneesmiddel 'Standaardterhandstelling' (gemiddeld € 6) of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' (gemiddeld € 12).

  Standaardterhandstelling

  Een apotheker mag dit bedrag in rekening brengen voor het werk wat hij verricht om een geneesmiddel welke uitsluitend op recept verkrijgbaar is aan u te verstrekken.

  De apotheker voert de volgende activiteiten uit bij een standaardterhandstelling:

  • Beoordelen of het recept leesbaar, echt, rationeel en doelmatig is
  • Medicatiebewaking uitvoeren (beoordelen of het voorgeschreven middel geschikt voor u is)
  • Als het voorgeschreven middel niet geschikt is, neemt de apotheek contact op met de voorschrijver
  • Direct of indirect verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter)
  • Het (geven van instructie voor het) toedieningsgereed maken van het geneesmiddel (individuele gevallen)
  • Controleren of het recept overeenkomt met het af te leveren geneesmiddel
  • Vastleggen van relevante gegevens in uw patiëntendossier
  • Het verstrekken van het geneesmiddel
  • Achteraf controleren of alle activiteiten zijn uitgevoerd

  Standaardterhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

  De kosten voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, zijn hoger dan voor medicijnen die u al eerder heeft gehad bij uw apotheek. De apotheker/apothekersassistent legt in het eerste gesprek onder andere het gebruik, de werking en de mogelijke bijwerkingen uit. Dit gesprek wordt het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel genoemd en wordt apart op de rekening vermeld als 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'.

  De apotheek mag alleen het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel in rekening brengen als u medicijnen haalt:

  • met een werkzame stof of toedieningsvorm die u niet eerder hebt gebruikt of
  • met een werkzame stof of toedieningsvorm dat u langer dan 12 maanden geleden voor het laatst heeft gekregen in uw apotheek
  • waarvan niet objectief vastgesteld kan worden of u het medicijn in de 12 voorafgaande maanden heeft gekregen van een apotheek.

  Tijdens het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel worden de volgende punten besproken:

  • De werking van het medicijn
  • De wijze van gebruik
  • De mogelijke bijwerkingen
  • Eventuele andere bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen
  • Eventuele samenhang met andere medicijnen die klanten gebruiken

  Daarnaast kan de apotheek ook nog schriftelijke informatie aan u meegeven.

  Het bedrag voor een terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mag niet in rekening worden gebracht als er geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel heeft plaatsgevonden. De apotheker mag dan alleen de standaardterhandstelling in rekening nemen. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met uw apotheker. Komt u er niet uit met uw apotheek, neem dan contact met ons op.

  U mag een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel weigeren, alleen kan de apotheek ook weigeren om het middel mee te geven als hij het niet verantwoord acht.

 • Hoe kan ik een ander rekeningnummer doorgeven

  De wijziging van een rekeningnummer moet altijd door de verzekeringnemer worden gedaan. U kunt deze wijziging doorgeven via ons contactformulier, maar uiteraard ook via MijnONVZ of de ONVZ app.

 • Welke betaalmogelijkheden biedt ONVZ mij en hoe kan ik deze wijzigen?

  U heeft bij ons de mogelijkheid om via iDEAL te betalen. Betalen op deze wijze gebeurt bij ONVZ met AcceptEmail. Het is ook mogelijk om met automatische incasso te betalen. Wilt u een andere betaalwijze? Geeft u dat dan via uw MijnONVZ of via het contactformulier aan ons door.

  Wanneer u niet voor deze betaalwijze heeft gekozen, ontvangt u van ons een betaalverzoek. U maakt dan het verschuldigde bedrag zelf aan ons over.

 • Wanneer ik per 1 januari naar jullie overstap en ik bedenk mij, kan ik dan nog opzeggen?

  Bij het aangaan van een verzekering, heeft de verzekeringnemer een bedenktijd van veertien dagen. De verzekeringnemer kan de verzekering schriftelijk opzeggen binnen veertien dagen na het sluiten van de verzekering, of als dat later is, binnen veertien dagen nadat hij het bewijs van de basisverzekering (de zorgpolis) heeft ontvangen. Opzegging betekent dat de verzekering nooit heeft bestaan. Hierdoor bestaat er geen aanspraak op dekking.

 • Ik betaal met een jaarpremie, nu moet ik ook alvast premie betalen voor mijn zoon of dochter die gedurende het jaar 18 wordt, trek ik dit deel van het

  Nee. Met een jaarpremie betaalt u de premie voor het hele jaar vooruit. Hier krijgt u dan ook de korting over. Wanneer u het bedrag voor uw zoon of dochter echt niet vooruit wil betalen, passen wij de betaaltermijn voor u aan. Hierdoor wordt dan wel de korting op de premie lager.

  Wijzigt u de verzekering van uw kind vanaf het bereiken van de volwassen leeftijd, dan krijgt u het deel van de teveel betaalde premie natuurlijk terug.

 • Biedt ONVZ ook de mogelijkheid om mijn eigen risico meteen in twaalf delen vooruit te betalen?

  Nee dat niet, maar wanneer u een rekening voor het eigen risico krijgt hoeft u ons alleen maar te bellen om een betalingsregeling met ons af te spreken.

 • Hanteert ONVZ een wachttijd op de aanvullende verzekering?

  Nee. Wanneer iemand bij ons een verzekering heeft, vergoeden wij de zorg vanaf de dag dat de verzekering is ingegaan. Wel kennen wij een medische selectie op onze excellente verzekeringen en op sommige van onze tandartsverzekeringen. Meer informatie vindt u hier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding