Inloggen MijnONVZ

Waarom staat op nota geneesmiddel ook kosten voor 'Standaardterhandstelling' of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'?

Vanaf januari 2016 staat op de nota van een geneesmiddel 'Standaardterhandstelling' (gemiddeld € 6) of 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' (gemiddeld € 12).

Standaardterhandstelling

Een apotheker mag dit bedrag in rekening brengen voor het werk wat hij verricht om een geneesmiddel welke uitsluitend op recept verkrijgbaar is aan u te verstrekken.

De apotheker voert de volgende activiteiten uit bij een standaardterhandstelling:

 • Beoordelen of het recept leesbaar, echt, rationeel en doelmatig is
 • Medicatiebewaking uitvoeren (beoordelen of het voorgeschreven middel geschikt voor u is)
 • Als het voorgeschreven middel niet geschikt is, neemt de apotheek contact op met de voorschrijver
 • Direct of indirect verstrekken van mondelinge en schriftelijke relevante informatie (minimaal de bijsluiter)
 • Het (geven van instructie voor het) toedieningsgereed maken van het geneesmiddel (individuele gevallen)
 • Controleren of het recept overeenkomt met het af te leveren geneesmiddel
 • Vastleggen van relevante gegevens in uw patiëntendossier
 • Het verstrekken van het geneesmiddel
 • Achteraf controleren of alle activiteiten zijn uitgevoerd

Standaardterhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

De kosten voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, zijn hoger dan voor medicijnen die u al eerder heeft gehad bij uw apotheek. De apotheker/apothekersassistent legt in het eerste gesprek onder andere het gebruik, de werking en de mogelijke bijwerkingen uit. Dit gesprek wordt het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel genoemd en wordt apart op de rekening vermeld als 'Terhandstelling met begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'.

De apotheek mag alleen het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel in rekening brengen als u medicijnen haalt:

 • met een werkzame stof of toedieningsvorm die u niet eerder hebt gebruikt of
 • met een werkzame stof of toedieningsvorm dat u langer dan 12 maanden geleden voor het laatst heeft gekregen in uw apotheek
 • waarvan niet objectief vastgesteld kan worden of u het medicijn in de 12 voorafgaande maanden heeft gekregen van een apotheek.

Tijdens het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel worden de volgende punten besproken:

 • De werking van het medicijn
 • De wijze van gebruik
 • De mogelijke bijwerkingen
 • Eventuele andere bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen
 • Eventuele samenhang met andere medicijnen die klanten gebruiken

Daarnaast kan de apotheek ook nog schriftelijke informatie aan u meegeven.

Het bedrag voor een terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mag niet in rekening worden gebracht als er geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel heeft plaatsgevonden. De apotheker mag dan alleen de standaardterhandstelling in rekening nemen. Neem bij twijfel of onduidelijkheden contact op met uw apotheker. Komt u er niet uit met uw apotheek, neem dan contact met ons op.

U mag een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel weigeren, alleen kan de apotheek ook weigeren om het middel mee te geven als hij het niet verantwoord acht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding