Inloggen MijnONVZ

Kan mijn werkgever mijn collectieve verzekering opzeggen als ik uit dienst ga?

Een beëindiging van het dienstverband is volgens de Zorgverzekeringswet géén reden om de Basisverzekering tussentijds te beëindigen.

Bij melding van beëindiging van het dienstverband wordt de polis (Basisverzekering en aanvullende verzekering) op individuele basis voortgezet.

De cliënt is verplicht de Basisverzekering tot tenminste de contractsvervaldatum, 1 januari, individueel voort te zetten.

De premie zal wel hoger zijn, omdat de collectieve korting wegvalt.

Als de cliënt kan aantonen dat hij/zij via de nieuwe werkgever weer deelneemt aan een collectiviteit, royeren wij alsnog de polis wanneer het nieuwe dienstverband direct aansluit op het oude dienstverband. Alleen dan is het mogelijk om de individuele polis tussentijds te beëindigen. Is hiervan geen sprake dan blijft de contractsvervaldatum 1 januari.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding