Inloggen MijnONVZ

Welke kosten vallen onder het verplichte eigen risico?

De meeste zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico. ONVZ brengt het eigen risico in mindering op vergoedingen vanuit de basisverzekering. Daarbij is de volgorde eerst het verplichte en dan het vrijwillige eigen risico.

De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico:

  1. de kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes of COPD,
  2. kosten van verpleging en verzorging thuis,
  3. de kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg, zoals stoppen met roken en ‘Beter Eten’. Een overzicht van de aangewezen programma’s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden
  4. kosten van medicatiebeoordeling bij chronisch receptplichtig medicijngebruik door een in Nederland gevestigde openbare apotheek (maar wél voor kosten van medicijnen zelf). Een overzicht van de aangewezen apotheken kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden.
  5. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg,
  6. de kosten van nacontrole en vervoer als u donor bent bij een orgaantransplantatie,
  7. hulpmiddelen in bruikleen.

Wilt u precies de beschrijving van deze uitsluitingen lezen, dan verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden. Worden de kosten die u maakt niet vergoed door uw basisverzekering, dan tellen deze ook niet mee voor uw eigen risico.

Lees onze speciale brochure voor meer informatie over het eigen risico. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 22.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding