Inloggen MijnONVZ

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Veelgestelde vragen over Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Indeling in de GGZ per 1 januari 2014
De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) moet nu en in de toekomst toegankelijk blijven voor mensen die overduidelijk geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Het is belangrijk dat er in de GGZ een goed en gevarieerd zorgaanbod bestaat om mensen met psychische aandoeningen te behandelen.
Uitgangspunt is goede samenhangende zorg waarin de cliënt snel en effectief wordt behandeld. De zorg wordt rond de cliënt georganiseerd en niet de cliënt rond de zorg. Dit gebeurt per 1 januari 2014 op drie niveaus:

 1. Huisartsenzorg;
 2. Generalistische Basis GGZ (hierna Basis GGZ);
 3. Gespecialiseerde GGZ.

Huisartsen spelen een centrale rol bij het behandelen van psychische klachten. Zij kunnen cliënten zelf behandelen, eventueel ondersteund door de praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ).
Als de huisarts het vermoeden heeft dat er sprake is van een ernstiger aandoeningkan hij de cliënt verwijzen naar de Basis GGZ of de Gespecialiseerde GGZ.

Of een cliënt behandeld wordt door de huisarts of in de Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ hangt onder andere af van de ernst en de complexiteit van de problematiek en het beloop van de klachten.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Alle veelgestelde vragen
 • Wat verandert er in de basisverzekering ten aanzien van GGZ zorg per 2014?

  Integrale behandeling vanuit de basis verzekering

  In 2013 dekt de basisverzekering maximaal 5 consulten/zittingen per kalenderjaar. Met ingang van 2014 vervalt deze beperking van maximaal 5 zittingen. De aanspraak is in 2014 niet meer gericht op het vergoeden van zittingen alleen, maar op de totale behandeling (de zogenaamde prestatie). Zo kan bijvoorbeeld een intake, diagnose, behandeling en e-health onderdeel uitmaken van de totale behandeling. Hiervoor wordt in 2014 één prestatie bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. In de praktijk betekent dit dat wanneer er meer zorg nodig is dan 5 consulten/zittingen, deze zittingen vanaf 2014 volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering.

  Huisarts heeft een centrale rol

  De huisarts heeft in 2014 een centrale rol bij de behandeling en verwijzing van mensen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een psychische klacht of een ernstiger psychische aandoening. Het is daarom belangrijk om altijd uw huisarts te consulteren. Oók als u een behandeling heeft afgerond en opnieuw met een behandeling start bij dezelfde of andere zorgverlener.

  U betaalt geen eigen bijdrage meer

  U betaalt vanaf 2014 geen eigen bijdrage meer voor geestelijke gezondheidszorg.

 • Wat verandert er in de aanvullende verzekering ten aanzien van GGZ?

  Vanaf 2014 vergoedt ONVZ de kosten van zittingen vanuit de basisverzekering. Vandaar dat de dekking vanuit de aanvullende verzekering voor de vergoeding van extra zittingen (vanaf de 6de zitting) kan komen te vervallen.

  ONVZ vergoedt in 2014 tot een maximaal bedrag per kalenderjaar de kosten van Basis GGZ bij behandeling van aanpassingsstoornissen of werk- of relatieproblemen vanaf de aanvullende verzekering Optifit.

  • Vrije Keuze Optifit: maximaal € 500,- per kalenderjaar 
  • Vrije Keuze Topfit: maximaal € 1.000,- per kalenderjaar
  • Vrije Keuze Superfit: maximaal € 1.500,- per kalenderjaar
 • Vallen de kosten van geestelijke gezondheidszorg onder het eigen risico?

  Of de kosten van geestelijke gezondheidszorg onder het (verplichte en vrijwillige) eigen risico vallen is afhankelijk van de situatie, namelijk:

  • als u voor uw psychische klachten wordt behandeld door een huisarts, dan vallen de kosten van de behandeling niet onder het (verplichte en vrijwillige) eigen risico
  • als u wordt behandeld in de Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ, dan vallen de kosten van geestelijke gezondheidszorg wel onder het (verplichte en vrijwillige) eigen risico.
 • Wat zijn de maximumtarieven voor de Basis GGZ?

  De maximum NZa-tarieven voor de Generalistische Basis GGZ zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

 • Is het mogelijk om te veranderen van soort zorg binnen de Basis GGZ tijdens de behandeling?

  Als tijdens een behandeling blijkt dat u een meer of minder intensieve behandeling nodig heeft, dan is het mogelijk om tijdens een behandeltraject van prestatie (Generalistische Basis GGZ) te veranderen. Uw zorgverlener dient u hierover adequaat te informeren.

 • Wat moet ik doen als mijn klachten verergeren?

  Als tijdens de diagnostiek of behandeling in de Basis GGZ blijkt dat de problematiek ernstiger is of dat de klachten verergeren, dan wordt u door uw zorgverlener terugverwezen naar uw huisarts. Als blijkt dat de problematiek ernstiger is, of als de klachten verergeren, volgt overleg met de huisarts om te bepalen wat een geschikte andere behandeling kan zijn.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding