Inloggen MijnONVZ

Wat verandert er in de basisverzekering ten aanzien van GGZ?

Integrale behandeling vanuit de basis verzekering

In 2013 dekt de basisverzekering maximaal 5 consulten/zittingen per kalenderjaar. Met ingang van 2014 vervalt deze beperking van maximaal 5 zittingen. De aanspraak is in 2014 niet meer gericht op het vergoeden van zittingen alleen, maar op de totale behandeling (de zogenaamde prestatie). Zo kan bijvoorbeeld een intake, diagnose, behandeling en e-health onderdeel uitmaken van de totale behandeling. Hiervoor wordt in 2014 één prestatie bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. In de praktijk betekent dit dat wanneer er meer zorg nodig is dan 5 consulten/zittingen, deze zittingen vanaf 2014 volledig worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Huisarts heeft een centrale rol

De huisarts heeft in 2014 een centrale rol bij de behandeling en verwijzing van mensen waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van een psychische klacht of een ernstiger psychische aandoening. Het is daarom belangrijk om altijd uw huisarts te consulteren. Oók als u een behandeling heeft afgerond en opnieuw met een behandeling start bij dezelfde of andere zorgverlener.

U betaalt geen eigen bijdrage meer

U betaalt vanaf 2014 geen eigen bijdrage meer voor geestelijke gezondheidszorg.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding