Inloggen MijnONVZ

Palliatief terminale zorg

Veelgestelde vragen over Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg Alle veelgestelde vragen
  • Kan ik palliatief terminale zorg vergoed krijgen in de vorm van een Zvw-pgb?

    Het Zvw-pgb is bedoeld voor mensen met een langdurige zorgvraag. Dat kan ook het geval zijn als u een terminale zorgvraag heeft. Vanuit deze zorgvraag zelf, of omdat het terminale stadium volgt op een eerder traject met verpleging en verzorging.

    Het Zvw-pgb is in eerste instantie niet bedoeld voor een situatie waarin de terminale zorgvraag op zichzelf staat en kortdurend is. ONVZ is echter van mening dat er bij palliatief terminale zorg niet per definitie van uitgegaan kan worden dat een zorgvraag binnen een jaar eindigt en zal daarom uw Zvw-pgb aanvraag ingeval van palliatief terminale zorg wel in behandeling nemen.

  • Wie stelt de indicatie voor palliatief terminale zorg?

    De huisarts of een andere behandelend arts bepaalt of er sprake is van het bereiken van het terminale stadium. De wijkverpleegkundige stelt vervolgens de indicatie voor de zorg in dit terminale stadium.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding