Inloggen MijnONVZ

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Veelgestelde vragen over het Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb)

Persoonsgebonden budget (Zvw-pgb) Alle veelgestelde vragen
 • Hoe vraag ik een Zvw-pgb aan?

  U kunt het aanvraagformulier voor een Zvw-pgb downloaden op onze website.

  Deel 1 van dit formulier, de indicatiestelling, laat u invullen en ondertekenen door een verpleegkundige niveau 5 of kinderverpleegkundige niveau 5. Deel 2 van het formulier vult u zelf in. ONVZ beoordeelt de aanvraag aan de hand van het volledig ingevulde aanvraagformulier en eventueel voeren wij een Bewuste Keuze Gesprek met u. U ontvangt schriftelijk de uitslag van onze beoordeling.

  De aanvraag kunt u sturen naar:
  verplegingenverzorging@onvz.nl
  of
  ONVZ Zorgverzekeraar
  ZorgServiceBureau: Team Zvw-pgb
  Postbus 392
  3990 GD HOUTEN

 • Wat is het verschil tussen een formele zorgaanbieder en een natuurlijk persoon?

  Een formele zorgverlener is een zorgverlener die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg verleent en die in het bezit is van een AGB-code.

  Een AGB-code, waarmee binnen het Zvw-pgb het formele tarief gedeclareerd moet worden, kan aangevraagd worden door:

  1. Zorgorganisaties met een geldige inschrijving in het Handelsregister met SBI code 86, 87 of 88;
  2. De als ZZP-er werkende verzorgende/verpleegkundige niveau 4 of 5, met geldige inschrijving in het Handelsregister met SBI code 86, 87 of 88;
  3. De BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 4 of 5 niet ingeschreven in het Handelsregister.

  Een natuurlijk persoon of een informele zorgverlener is een persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het Zvw-pgb verpleging en verzorging en die niet valt onder de definitie van formele zorgverlener.

  In het stroomschema kunt u zien of uw zorgverlener formeel of informeel is.

 • Wat doet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor budgethouders?

  Voor de afhandeling van uw salarisadministratie kunt u gebruik maken van de diensten van de SVB. De SVB doet namens u afdrachten aan de belastingdienst en maakt loonstroken en jaaropgaven. De SVB declareert de betalingen namens u bij uw zorgverzekeraar.

 • Wanneer heb ik een (wettelijk) vertegenwoordiger nodig?

  Wettelijk vertegenwoordiger
  U heeft een wettelijk vertegenwoordiger nodig als u wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam bent. Een wettelijk vertegenwoordiger neemt voor u beslissingen op het gebied waarop u wilsonbekwaam bent. De rechter bepaalt of u wilsonbekwaam bent. Meer informatie hierover vindt u hier.

  Vertegenwoordiger
  Een vertegenwoordiger is een persoon, zijnde uw partner of een bloed- of aanverwant in de 1ste of 2de lijn, die u vrijwillig als uw vertegenwoordiger aanwijst wanneer u hulp wilt bij het voeren van uw Zvw-pgb.

 • Mag ik zelf opdracht geven tot 'voorbehouden handelingen'?

  Een voorbehouden handeling is een medische handeling die onaanvaardbare risico’s voor de patiënt met zich meebrengt als deze door een ondeskundige wordt uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het geven van een injectie.

  Een medisch specialist geeft opdracht tot een voorbehouden handeling aan een andere zorgprofessional, bijvoorbeeld aan een verpleegkundige. U kunt zelf geen opdracht geven tot een voorbehouden handeling.

 • Hoe declareer ik?

  U declareert de uren zorg geleverd door informele zorgverleners door middel van het declaratieformulier Zvw-pgb verpleging en verzorging voor natuurlijke personen dat u kunt downloaden via www.onvz.nl/declaratieformulieren. Op dit formulier vindt u een toelichting hoe u dit formulier moet invullen.

  Voor de zorg geleverd door formele zorgverleners declareert u de nota’s die u van deze zorgverleners ontvangt.
  Uw declaraties dient u te spreiden op een manier die aansluit bij uw indicatie. Dit betekent dat u per periode niet meer uren kunt declareren dan de wijkverpleegkundige heeft geïndiceerd.

  ONVZ geeft in de toestemmingsverklaring en in het reglement aan welke tarieven u maximaal per uur kunt declareren. Dit betreft een maximum uurtarief, hetgeen betekent dat u met uw zorgverleners ook een lager tarief mag afspreken.  

 • Hoe moet een factuur van een formele zorgverlener er uitzien?

  Het is belangrijk dat deze facturen aan de volgende eisen voldoen:

  • Gegevens van de verzekerde (NAW-gegevens en BSN).
  • Factuurnummer en factuurdatum.
  • Periode waarover de zorg betrekking heeft.
  • Splitsing naar verpleging en/of verzorging met vermelding van bedrag en aantal uur. Landelijke prestatiecodes van verpleging (1011),verzorging (1009) en MSVT (1020). Gegevens van zorgverlener en/of zorginstelling (NAW).
  • AGB-code van de zorgverlener/instelling.
  • De zorgverlener levert de factuur rechtstreeks, via Vecozo, aan bij ONVZ.
 • Wat is een AGB-code?

  Het AGB-register is hét identificerende register in de zorg. Hierin worden de gegevens van zorgverleners in Nederland vastgelegd. Deze gegevens zijn per zorgverlener voorzien van een unieke codering, de AGB-code.

  Een formele zorgverlener moet declareren met een AGB-code. De regels van de Nederlandse Zorgautoriteit schrijven dat voor. Zorgverzekeraars mogen declaraties van formele zorgverleners zonder AGB-code niet vergoeden.

  Een AGB-code, waarmee binnen het Zvw-pgb het formele tarief gedeclareerd moet worden, kan aangevraagd worden door:

  1. Zorgorganisaties met een geldige inschrijving in het Handelsregister met SBI code 86, 87 of 88;
  2. De als ZZP-er werkende verzorgende/verpleegkundige niveau 4 of 5, met geldige inschrijving in het Handelsregister met SBI code 86, 87 of 88.
 • In 2014 hanteerde ik een uurtarief van maximaal € 63,- per uur voor mijn informele zorgverlener. Is dat nu nog mogelijk?

  Na 31 december 2015 is deze overgangsregeling niet meer van kracht. U mag maximaal € 23,- per uur vergoeden en kunt dus geen gebruik meer maken van deze regeling.

   

 • Ik ben het niet eens met de afwijzing van het Zvw-pgb. Wat kan ik doen?

  Als u het niet eens bent met een door ONVZ genomen beslissing kunt u ONVZ verzoeken tot een heroverweging. U richt dit verzoek aan de afdeling Cliëntenservice van ONVZ. Bent u het vervolgens met dit antwoord niet eens, dan kunt u de klacht over de basisverzekering voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zie hiervoor de ONVZ Vrije Keuze polisvoorwaarden, artikel 10 van deel A-1 van de basisverzekering.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding