Inloggen MijnONVZ

Ik ben het niet eens met de afwijzing van het Zvw-pgb. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met een door ONVZ genomen beslissing kunt u ONVZ verzoeken tot een heroverweging. U richt dit verzoek aan de afdeling Cliëntenservice van ONVZ. Bent u het vervolgens met dit antwoord niet eens, dan kunt u de klacht over de basisverzekering voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zie hiervoor de ONVZ Vrije Keuze polisvoorwaarden, artikel 10 van deel A-1 van de basisverzekering.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding