Inloggen MijnONVZ

Wanneer heb ik een (wettelijk) vertegenwoordiger nodig?

Wettelijk vertegenwoordiger
U heeft een wettelijk vertegenwoordiger nodig als u wilsonbekwaam of handelingsonbekwaam bent. Een wettelijk vertegenwoordiger neemt voor u beslissingen op het gebied waarop u wilsonbekwaam bent. De rechter bepaalt of u wilsonbekwaam bent. Meer informatie hierover vindt u hier.

Vertegenwoordiger
Een vertegenwoordiger is een persoon, zijnde uw partner of een bloed- of aanverwant in de 1ste of 2de lijn, die u vrijwillig als uw vertegenwoordiger aanwijst wanneer u hulp wilt bij het voeren van uw Zvw-pgb.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding