Inloggen MijnONVZ

Wat is het verschil tussen een formele zorgaanbieder en een natuurlijk persoon?

Een formele zorgverlener is een zorgverlener die beroepsmatig of bedrijfsmatig zorg verleent en die in het bezit is van een AGB-code.

Een AGB-code, waarmee binnen het Zvw-pgb het formele tarief gedeclareerd moet worden, kan aangevraagd worden door:

  1. Zorgorganisaties met een geldige inschrijving in het Handelsregister met SBI code 86, 87 of 88;
  2. De als ZZP-er werkende verzorgende/verpleegkundige niveau 4 of 5, met geldige inschrijving in het Handelsregister met SBI code 86, 87 of 88;
  3. De BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 4 of 5 niet ingeschreven in het Handelsregister.

Een natuurlijk persoon of een informele zorgverlener is een persoon die niet beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent in het kader van het Zvw-pgb verpleging en verzorging en die niet valt onder de definitie van formele zorgverlener.

In het stroomschema kunt u zien of uw zorgverlener formeel of informeel is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding