Inloggen MijnONVZ

Worden alle apotheekdiensten (prestaties) vergoed?

Niet alle prestaties die de apotheker in rekening mag brengen worden vergoed vanuit de basisverzekering. De meeste prestaties vallen onder de basisverzekering en tellen dus mee voor het eigen risico. De prestaties die niet onder de basisverzekering vallen, worden door ONVZ niet onder de aanvullende verzekering vergoed.

Prestatie

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Terhandstelling van een UR-geneesmiddel[1]

Ja

Ja

Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel

Ja

Nee

Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik

Ja

Nee

Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname of polikliniekbezoek

Ja

Nee

Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis

Ja

Nee

Voorlichting farmaceutisch zelfmanagement voor patiëntgroep

Nee

Nee

Advies farmaceutische zelfzorg

Nee

Nee

Advies gebruik UR-geneesmiddelen tijdens reis

Nee

Nee

Advies ziekterisico bij reizen

Nee

Nee[1] UR staat voor Uitsluitend op Recept verkrijgbaar geneesmiddel

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding