Inloggen MijnONVZ

Hoe krijg ik een verwijzing voor de behandeling van mijn zintuiglijke handicap?

Zintuiglijk gehandicaptenzorg is alleen toegankelijk op verwijzing van een klinisch fysicus, audioloog van een audiologisch centrum of een arts op basis van diagnostische gegevens waaruit blijkt dat een cliënt voldoet aan de inclusiecriteria voor de te verzekeren prestatie ZG.

Voor vergoeding van de kosten van behandeling is het belangrijk dat de ZG-zorgvraag is vastgesteld vóór de aanvang van de ZG-behandeling. Bij een nieuwe cliënt (cliënt waar de ZG-stoornis nog niet eerder is vastgesteld) of bij cliënten waarbij een wijziging in ZG-stoornis optreed moet er altijd sprake zijn van een verwijzing van een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog.

Voor verzekerden waar de ZG-problematiek is vastgesteld door een medisch specialist of KFA (en waarbij er geen wijziging in de ZG-stoornis is opgetreden) en die na enige termijn toch een aanvullende ZG-behandeling nodig hebben, kan volstaan worden met een verwijzing van de huisarts of de jeugdarts.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding