Inloggen MijnONVZ

Declareren van medische kosten uit het buitenland

Een aantal zorgverleners in België en Duitsland kunnen de kosten rechtstreeks bij ONVZ declareren. Wilt u weten welke dit zijn? Neem dan contact op met de ONVZ ZorgConsulent. In andere gevallen kan het zijn dat u de zorg in het buitenland eerst zelf moest betalen. U kunt deze kosten vervolgens bij ons declareren. ONVZ betaalt geen voorschotnota’s.

Een buitenlandse rekening declareren

U dient u nota’s bij voorkeur per post in. Om uw buitenlandse nota’s snel te kunnen verwerken, is het belangrijk dat deze de volgende gegevens bevatten:

 • Naam en geboortedatum van de verzekerde voor wie de kosten zijn gemaakt
 • Naam van de behandelaar en zijn/haar specialisme
 • Notadatum
 • Behandeldatum
 • Specificaties van behandelingen / onderzoeken en voor welke medische indicatie
 • Bij levering van geneesmiddelen per geneesmiddel:
  • welk middel
  • hoeveel stuks of hoeveel mg/ml
  • de prijs

Stuur met uw nota mee:

 • Alle originele recepten en verwijsbrieven
 • Bij opname: uw medisch rapport.

Om uw declaraties zo snel mogelijk te kunnen verwerken is het handig om:

 • Alle nota’s die betrekking hebben op dezelfde behandeling, zoveel mogelijk tegelijkertijd in te dienen.
 • Originele en duidelijk gespecificeerde nota’s in te dienen.
 • Zoveel mogelijk aanvullende gegevens mee te sturen, zoals uw medische indicatie, een behandelingsverslag en een verwijzing van de huisarts of specialist.
 • Uw declaratie in te dienen via het declaratieformulier en ervoor te zorgen dat deel A volledig is ingevuld.

Een deel van de declaraties wordt handmatig verwerkt en een deel automatisch. Het kan daardoor voorkomen dat uw ingediende nota’s niet tegelijkertijd worden verwerkt. In MijnONVZ, uw persoonlijke pagina, kunt u altijd de status van uw ingediende nota’s bekijken

De nota moet in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans zijn opgesteld. Is dit niet het geval, dan kunnen wij u vragen hiervan voor ons een officiële vertaling te laten maken. De kosten zijn dan voor uw rekening.

Stuur alles zo snel mogelijk naar ONVZ, Postbus 27, 3990 DA Houten. Om privacy redenen kunt u dit sturen aan onze medisch adviseur.

Kijk op uw Overzicht kosten voor medische zorg, MijnONVZ of de ONVZ app voor de afhandeling van uw declaratie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding