Inloggen MijnONVZ

Welk formulier waarvoor?

Verklaring 101/A1

 • Detacheringverklaring
 • Voor: gedetacheerde werknemers in het buitenland
 • Geldig: EU- EER- en verdragslanden, Australië, Canada, Chili, Israël, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zuid-Korea
 • Hiermee:
  • Regelt u dat u in het thuisland verzekerd blijft
  • Voorkomt u een ‘gat’ in uw AOW pensioen
  • Regelt u dat u sociale premies afdraagt in het ‘eigen’ land
 • Aanvragen door de werkgever: bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Amstelveen

E 104 Formulier

 • Verzekeringsverklaring
 • Geldig: EU- EER- en verdragslanden
 • Hiermee toont u bij uw nieuwe zorgverzekeraar aan dat u een verplichte verzekering had in een EU-EER- of verdragsland
 • Aanvragen: bij uw vorige zorgverzekeraar

E 106 Formulier

 • Aanmeldformulier gezinsleden voor Woonlandpakket bij Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor Zorgverzekeringen - CVZ)
 • Voor: werknemers uit EU- EER- of verdragslanden en Zwitserland (en eventuele gezinsleden zonder inkomen – verplicht) die:
  • Werken in Nederland en wonen in het buitenland
 • Geldig: EU- EER- en verdragslanden en Zwitserland
 • Hiermee:
  • Toont u aan dat u bij een Nederlandse zorgverzekeraar staat ingeschreven en premie betaalt
  • Hoeft u geen ziektekostenpremie te betalen in het land waar u woont
  • Vergoedt uw Nederlandse zorgverzekeraar uw medische kosten in het land waar u woont (volgens het daar geldende zorgstelsel)
 • Aanvragen: bij uw zorgverzekeraar. Vermeld uw adres en de namen en geboortedata van uw gezinsleden zonder inkomen (stuur het formulier daarna naar uw zorgverzekeraar in het land waar u woont)

E 108 Formulier

Afmeldformulier van het E 106 Formulier

Geldig:

EU- EER- en verdragslanden

en Zwitserland

Hiermee trekt uw zorgverzekeraar het E 106 Formulier in

Aanvragen: bij uw zorgverzekeraar (dien het formulier daarna in bij de zorgverzekeraar in uw in het land waar u woont)

E 109 Formulier

 • Aanmeldformulier voor gezinsleden voor het Woonlandpakket bij Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen - CVZ)
 • Voor: gezinsleden (zonder inkomen) van werknemers die werken en/of wonen in een ander land dan de gezinsleden
 • Geldig: EU- EER- of verdragslanden en Zwitserland
 • Hiermee:
  • Worden uw gezinsleden aangemeld bij het woonlandpakket
  • Vergoedt Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen - CVZ) de medische kosten van uw gezinsleden
  • Hebben uw gezinsleden recht op geneeskundige zorg in het land waar zij wonen 
 • Aanvragen: bij uw zorgverzekeraar (en daarna indienen bij de zorgverzekeraar in het land waar u woont)

S2 Formulier (voorheen E 112 Formulier)

 • Toestemmingsformulier voor voorziene behandelingen in het buitenland bij staatsklinieken (uit de basisverzekering)
 • Geldig: Europese Unie (behalve Spanje), Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland
 • Hiermee regelt u toestemming voor (voorziene) behandelingen:
  • Als u te lang moet wachten bij een zorgverlener
  • Als u alleen bij een bepaalde zorgverlener in het buitenland terecht kunt
 • Aanvragen: bij uw zorgverzekeraar (de ZorgConsulent)

E 121 Formulier

 • Aanmeldformulier voor het Woonlandpakket
 • Voor: mensen die een pensioen of uitkering uit Nederland krijgen en wonen in een EU- EER- of verdragsland en Zwitserland
 • Geldig: EU- EER- of verdragsland en Zwitserland
 • Hiermee:
  • Heeft u recht op medische zorg (volgens de wet van het land waar u woont)
  • Betaalt u geen wettelijke ziektekostenpremie in het land waar u woont
  • Int Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen - CVZ) uw bijdrage voor de zorgverzekering
  • Alleen EU-landen: u ontvangt automatisch de ‘Verklaring aanspraak op medische zorg’ in Nederland van AGIS Zorgverzekeringen/Groep Buitenlands Recht. Hiermee heeft u recht op zorg tijdens een tijdelijk verblijf in Nederland. AGIS Zorgverzekeringen bemiddelt dan voor u in de kosten.
 • Aanvragen: bij Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen - CVZ)

Verdragsformulier 111

 • Garantieverklaring tijdens een vakantie of een kort verblijf
 • Voor vakantiegangers naar een verdragsland
 • Geldig: verdragslanden
 • Hiermee bent u gedekt voor onvoorziene zorg volgens de tarieven van het land waarin u verblijft
 • Aanvragen: bij uw zorgverzekeraar

MVG 111 Formulier

 • Machtigingsformulier
 • Voor: gezinsleden van grensarbeiders die werken in Nederland én wonen in het buitenland (met woonlandpakket)
 • Geldig: in EU-landen
 • Hiermee kunnen gezinsleden medische zorg krijgen in Nederland volgens het Nederlandse Zorgstelsel
 • Aanvragen en meer info: Agis Zorgverzekeringen, Groep Buitenlands Recht, Postbus 1725, 3800 BS  Amersfoort

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding