Inloggen MijnONVZ

Welk formulier waarvoor?

Verklaring 101/A1

Detacheringsverklaring voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen in het buitenland (max. 5 jaar) waarmee u aantoont dat u sociale verzekeringspremies afdraagt in Nederland.

 • Geldig in: EU-, EER- en verdragslanden, Canada (incl. Quebec), Chili, Egypte, India, Israël, Japan, Kaapverdië, Kanaaleilanden (Jersey, Guernsey, Alderney, Herm, Jethou), Kosovo, Man, Nieuw-Zeeland, Uruguay, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Zwitserland
 • Wordt afgegeven door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uw werkgever kan dit bij de SVB aanvragen. Indien u zelfstandige bent, kunt u het formulier zelf bij de SVB aanvragen.
 • Wilt u weten wat er voor uw gezinsleden van toepassing is? Kijk dan op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

E 104 Formulier

Verzekeringsverklaring waarmee u bij een nieuwe zorgverzekeraar in het buitenland kunt aantonen dat u in Nederland verzekerd bent (geweest) voor ziektekosten.

 • Geldig in: EU-, EER- en verdragslanden en Zwitserland
 • U kunt het formulier aanvragen bij de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent (geweest). Indien u een verklaring nodig heeft over een periode dat u bij ONVZ verzekerd bent geweest, kunt u het formulier aanvragen bij het Service Center van ONVZ.

E 106 Formulier (ook wel S1 Formulier)

Verklaring voor personen die werkzaam zijn in Nederland en wonen in een EU/EER of verdragsland wonen. Op deze verklaring worden ook eventuele gezinsleden zonder inkomen bijgeschreven. Met het E106 Formulier heeft u in het woonland recht op geneeskundige zorg volgens de voorwaarden en tarieven van uw woonland. Met deze verklaring kunt u zich aanmelden voor een woonlandpakket bij het CAK en kunt u aantonen dat u bij een Nederlandse zorgverzekeraar staat ingeschreven en premie betaalt. U hoeft dan geen ziektekostenpremie te betalen in uw woonland.

 • Geldig in: EU-, EER- en verdragslanden (behalve Australië) en Zwitserland
 • U kunt het formulier aanvragen bij het Service Center van ONVZ. Stuur het formulier daarna naar uw zorgverzekeraar in uw woonland.

E 108 Formulier

Verklaring waarmee het E 106 en/of E 109 Formulier door uw zorgverzekeraar wordt ingetrokken. Deze verklaring wordt afgegeven wanneer u en eventueel meeverzekerde gezinsleden geen recht meer hebben op medische zorg in uw woonland ten laste van de Nederlandse zorgverzekering.

 • Geldig in: EU-, EER- en verdragslanden (behalve Australië) en Zwitserland
 • Het E108 formulier wordt ingevuld door ONVZ en naar de zorgverzekeraar, waar u zich eerder heeft gemeld met het E 106 of E 109 Formulier, in uw woonland gestuurd.

E 109 Formulier (ook wel S1 Formulier)

Verklaring voor gezinsleden (zonder inkomen) die in een andere lidstaat wonen dan degene die de verzekering in Nederland heeft (via het E 106 Formulier). Met het E 109 Formulier kunnen de gezinsleden worden aangemeld voor het woonlandpakket bij het CAK en hebben ze recht op geneeskundige zorg in het woonland. Het CAK vergoedt de medische kosten.

 • Geldig in: EU-, EER- en verdragslanden (behalve Australië) en Zwitserland
 • U kunt het formulier aanvragen bij het Service Center van ONVZ. Stuur het formulier daarna naar de zorgverzekeraar in het woonland van uw gezinsleden.

S2 Formulier (voorheen E 112 Formulier)

Formulier waarmee u toestemming krijgt voor geplande zorg, die vergoed wordt vanuit de basisverzekering, in het buitenland volgens de voorwaarden en tarieven van dat land. U kunt het formulier aanvragen als:
- de zorg in Nederland niet binnen een redelijke termijn beschikbaar is
- u voor de zorg alleen bij een zorgverlener in het buitenland terecht kunt

Formulier 121

Formulier voor Nederlandse uitkerings- en/of pensioengerechtigden, die in een EU-, EER-, verdragsland of Zwitserland wonen, om zich in het woonland aan te melden voor het woonlandpakket. Hiermee heeft u recht op geneeskundige zorg in uw woonland ten laste van Nederland (volgens het in uw woonland geldende stelsel). U hoeft dan geen ziektekostenpremie te betalen in uw woonland, maar u betaalt wel een bijdrage die wordt geïnd door het CAK.

 • U kunt het formulier aanvragen bij het CAK. Stuur het formulier daarna naar uw zorgverzekeraar in uw woonland.
 • Indien u een buitenlands pensioen of uitkering heeft en van uw buitenlandse zorgverzekeraar een Formulier 121 heeft ontvangen, moet u zich met het formulier melden bij CZ Zorgverzekeringen.

Verdragsformulier 111

Garantieverklaring waarmee u aantoont dat u recht heeft op spoedeisende zorg in het buitenland tijdens vakantie of kort verblijf, volgens de voorwaarden en tarieven van het land waarin u verblijft.

 • Geldig in: Turkije, Tunesië, Marokko, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Servië, en Kaapverdië.
 • U kunt het formulier aanvragen bij het Service Center van ONVZ

EHIC

Met de EHIC (European Health Insurance Card) heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland volgens de voorwaarden en tarieven van dat land. Uw ONVZ Zorgpas is tevens uw EHIC.

 • Geldig in: EU-, EER-landen, Zwitserland, Macedonië en Australië (bij verblijf korter dan 1 jaar)

EHIC voor gezinsleden van grensarbeiders

Voor gezinsleden van grensarbeiders die werken in Nederland én wonen in het buitenland met het woonlandpakket. Hiermee kunnen gezinsleden die tijdelijk in Nederland verblijven medische zorg krijgen in Nederland volgens het Nederlandse Zorgstelsel.

 

Mist u informatie of wilt u meer weten, neem dan contact op met ons Service Center via 030 639 62 22 (bereikbaar op werkdagen van 8.30-21.00 uur).

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding