Inloggen MijnONVZ

Een geplande behandeling in het buitenland

Geplande, voorziene zorg

Gaat u naar het buitenland met als doel zich daar te laten behandelen? Of verblijft u in het buitenland en heeft u zorg nodig die niet spoedeisend is? Dan is er sprake van ‘voorziene of geplande zorg’. Voorziene zorg is zorg waarvan u al langer weet dat u die moet ondergaan. Of zorg die u wel nodig heeft, maar geen spoed heeft. Ook bij voorziene zorg kunt u in bepaalde gevallen voor vergoeding van zorgkosten een beroep doen op Europees verdragsrecht.

Als u verblijft in een EU/EER-land zijn er twee mogelijkheden:

 1. aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ, of
 2. op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening: vergoeding van de kosten voor zorg  volgens de wettelijke regeling van dat land, op voorwaarde dat er vooraf toestemming van ONVZ is verkregen.

Buiten de EU/EER-landen heeft u aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ.

1. Vergoeding van voorziene zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ

De ONVZ Basisverzekering vergoedt de kosten van zorg in het buitenland volgens het in Nederland geldende wettelijke of marktconform bedrag. De voorwaarden van de Basisverzekering zijn van toepassing. Dit houdt onder andere in dat de zorg moet voldoen aan de internationaal aanvaarde stand van wetenschap en praktijk.

Zorg in België of Duitsland
De aanvullende verzekeringen ONVZ Wereldfit en Superfit vergoeden in aanvulling op de Basisverzekering de kosten van medisch-specialistische zorg in een ziekenhuis in België of Duitsland. Ook voor de aanvullende verzekeringen geldt dat de behandeling moet voldoen aan de internationaal aanvaarde stand van wetenschap en praktijk.

Om in aanmerking te komen voor deze aanvullende vergoeding moet u vooraf contact opnemen met de ONVZ ZorgConsulent, die u begeleidt bij uw keuze voor een zorgverlener.

Ziekenhuizen in België en Duitsland rekenen voor sommige diensten extra kosten die de zorgverzekeringen van ONVZ niet dekken. Als u bijvoorbeeld kiest voor een één- of tweepersoonskamer dan komen de kosten hiervan voor eigen rekening. Ook de kosten van een Chefarzt in Duitsland en ‘ereloonsupplementen’ in België komen voor eigen rekening. In beide gevallen is het tarief van de specialist vaak hoger. Extra faciliteiten, zoals televisie, zijn ook voor eigen rekening.

De kosten voor een één- of tweepersoonskamer zelf komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking als u de aanvullende verzekering ONVZ Zorgplan of Superfit heeft afgesloten, tot maximaal 2.500 euro. Wilt u weten welke voorwaarden er gelden? Kijkt u dan op onvz.nl/polisvoorwaarden of neem contact op met de medewerkers van ons Service Center.

Belangrijk

Volgens de Basisverzekering is toestemming vooraf niet nodig. Wilt u echter zeker weten dat de kosten voor vergoeding in aanmerking komen, dan raden wij u aan voor voorziene zorg in het buitenland vooraf toestemming te vragen aan ONVZ. Zo voorkomt u vervelende verrassingen achteraf! Houd daarbij rekening dat om in aanmerking te komen voor de vergoeding uit de aanvullende verzekering Wereldfit of Superfit u altijd vooraf contact moet opnemen met de ONVZ ZorgConsulent, die u begeleidt bij uw keuze voor een zorgverlener.

Zo vraagt u toestemming
Om een aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Een verwijsbrief van uw arts of specialist in Nederland
 • Een behandelplan en kostenraming van de arts of specialist in het buitenland (in de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse of Spaanse taal)
 • De naam van de behandelend arts of specialist
 • Het adres van de betrokken kliniek
 • De startdatum en duur van de behandeling
 • Desgewenst kunt u de verwijsbrief en het behandelplan t.a.v. de medisch adviseur van ONVZ sturen.

U kunt de aanvraag digitaal indienen via Toestemming vragen.
Wilt u eerst meer informatie? Neemt u dan contact op met de medewerkers van ons Service Center.  

2. Vergoeding van voorziene zorg volgens de EU-sociale zekerheidsverordening

U kunt geplande zorg in Europa ook op basis van de EU-sociale zekerheidsverordening ontvangen. Om hiervan gebruik te maken moet u vooraf bij ONVZ een zogenaamd S2-formulier aanvragen. Met dat formulier worden de kosten vergoed volgens de voorwaarden en de tarieven van het behandelland, ook als deze boven het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag liggen.

U ontvangt voor een groot deel van de kosten geen rekeningen. Als in het behandelland een eigen bijdrage geldt, dan moet u deze meestal zelf aan de zorgverlener betalen. De kosten van een eventuele eigen bijdrage komen voor vergoeding in aanmerking als het totaalbedrag van de medische kosten onder het in Nederland geldende wettelijke tarief of marktconforme bedrag blijft.

Voorbeeld eigen bijdrage
Stel u bent bij ONVZ verzekerd en ondergaat in België een behandeling waarvoor u toestemming heeft gekregen door middel van een S2-formulier. De behandeling in België kost 3.500 euro. Iemand die in België verzekerd is krijgt hiervan 3.000 euro vergoed. Er geldt in dit geval in België dus een eigen bijdrage van 500 euro voor deze behandeling.

Omdat u vooraf toestemming heeft gekregen met een S2-formulier, wordt volgens het Belgische vergoedingsstelsel 3.000 euro vergoed aan het Belgische ziekenhuis. Net zoveel als een Belgisch verzekerde vergoed zou krijgen voor die behandeling.

Stel dat het Nederlandse marktconforme bedrag voor dezelfde behandeling 3.200 euro is. Dan vergoedt ONVZ van de eigen bijdrage van 500 euro nog eens 200 euro. Er wordt dus aangevuld tot het Nederlandse marktconforme bedrag. Het restantbedrag van 300 euro blijft voor eigen rekening omdat het totaalbedrag van de behandeling het Nederlandse marktconforme bedrag overschrijdt.

Zo regelt u de toestemming op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening
Voor het verwerken van uw aanvraag hebben wij de volgende gegevens/documenten nodig:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier
 • Verwijzing van uw huisarts, óf
 • Verwijzing van een Nederlandse specialist met behandelvoorstel, als u met de verwijzing van de huisarts eerst in Nederland naar een specialist bent geweest en heeft besloten om de behandeling in het buitenland voort te zetten.

Desgewenst kunt u deze gegevens t.a.v. de medisch adviseur van ONVZ sturen.

U kunt het aanvraagformulier downloaden op onvz.nl/aanvraagformulieren of opvragen bij de medewerkers van ons Service Center.

Waar moet u rekening mee houden
Houd er rekening mee dat het beoordelen van een aanvraag enige tijd in beslag neemt. Stuur daarom het aanvraagformulier minimaal vijf werkdagen voor uw behandeling in het buitenland naar ONVZ.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding