Inloggen MijnONVZ

Een geplande behandeling in het buitenland

Voorzienbare zorg

Gaat u naar het buitenland met als doel zich daar te laten behandelen? Dan is er sprake van ‘voorzienbare of geplande zorg’. Informeer altijd eerst bij het ONVZ Service Center naar de mogelijkheden en eventuele beperkingen. In bepaalde gevallen kunt u voor vergoeding van zorgkosten een beroep doen op Europees verdragsrecht.

Als u verblijft in een EU/EER-land heeft u naar keuze:

 1. aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ, of
 2. op grond van de EU-sociale zekerheidsverordening: vergoeding van de kosten voor zorg volgens de wettelijke regeling van dat land. 

Buiten EU/EER-landen heeft u aanspraak op vergoeding van de kosten van zorg volgens de polisvoorwaarden van ONVZ.

1. Polisvoorwaarden ONVZ

De ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering vergoedt de kosten van zorg in het buitenland volgens het in Nederland geldende wettelijke of gebruikelijke tarief. De voorwaarden van de Basisverzekering zijn van toepassing. Het moet dus bijvoorbeeld gaan om doelmatige zorg die in Nederland ook onder de Basisverzekering valt.

De aanvullende verzekeringen van ONVZ (exclusief de Vrije Keuze Startfit) vergoedt de zorg en diensten volgens de dekking van de aanvullende verzekering. De vergoeding is beperkt tot maximaal het in Nederland geldende wettelijke of gebruikelijke tarief.

Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding moet de behandeling in ieder geval noodzakelijk en voldoende beproefd zijn en voldoen aan de binnen de beroepsgroep internationaal aanvaarde stand van de medische wetenschap.

Binnen een straal van zestig kilometer
Met een aanvullende verzekering van ONVZ (exclusief de Vrije Keuze Startfit) krijgt u de kosten van ziekenhuiszorg volledig vergoed als u naar een door ONVZ erkend ziekenhuis gaat dat gevestigd is binnen zestig kilometer van de Nederlandse grens.

Wilt u naar een ziekenhuis dat niet op de ONVZ-lijst staat, maar dat zich wel bevindt binnen zestig kilometer van de Nederlandse grens? Neem dan altijd contact op met het ONVZ Service Center: 030 639 62 22.

Vraag vooraf toestemming
Wij raden u aan om altijd vooraf toestemming te vragen aan ONVZ bij zorg in het buitenland. Het kan namelijk zo zijn dat u een hoge eigen bijdrage moet betalen of dat de behandeling niet (geheel) gedekt is. Zo voorkomt u vervelende verrassingen achteraf! Bel het ONVZ Service Center: 030 639 62 22. Wij helpen u graag verder!

Zo regelt u de toestemming
Stuur de ZorgConsulent via zsb@onvz.nl:

 • Een verwijsbrief van uw arts of specialist in Nederland
 • Een behandelplan, desgewenst t.a.v. de medisch adviseur van ONVZ en kostenraming van de arts of specialist in het buitenland (in de Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse of Spaanse taal)
 • De naam van de behandelend arts of specialist
 • Het adres van de betrokken kliniek
 • De startdatum en duur van de behandeling.

De ZorgConsulent laat u zo snel mogelijk weten of uw behandeling wordt vergoed, en tot welk bedrag.

2. EU-sociale zekerheidsverordening

U kunt ook op basis van de EU-sociale zekerheidsverordening geplande zorg in Europa ontvangen. Voor geplande zorg bepaalt de verordening dat u vooraf toestemming moet hebben verkregen van uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar toestemming geeft ontvangt u een S2-formulier (voorheen het E112-formulier). Met dat formulier worden de kosten geheel vergoed volgens de voorwaarden en de tarieven van het behandelland, ook als deze boven het in Nederland gebruikelijke tarief liggen.

U ontvangt voor een groot deel van de kosten geen rekeningen. Als in het behandelland een eigen bijdrage geldt, dan moet u deze meestal zelf aan de zorgverlener betalen. De kosten van een eventuele eigen bijdrage komen voor vergoeding in aanmerking als het totaalbedrag van de medische kosten onder het in Nederland gebruikelijke tarief blijft.

Voorbeeld eigen bijdrage
Stel u bent bij ONVZ verzekerd en ondergaat in België een behandeling waarvoor u toestemming heeft gekregen middels een S2-formulier. De behandeling in België kost € 3.500,-. Iemand die in België verzekerd is krijgt hiervan € 3.000,- vergoed. Er geldt in dit geval in België dus een eigen bijdrage van € 500,- voor deze behandeling.

Omdat u vooraf toestemming heeft gekregen met een S2-formulier, wordt volgens het Belgische vergoedingsstelsel € 3.000,- vergoed aan het Belgische ziekenhuis. Net zoveel als een Belgisch verzekerde vergoed zou krijgen voor die behandeling.

Stel dat het in Nederland gebruikelijke tarief voor dezelfde behandeling € 3.200,- is. Dan vergoedt ONVZ van de eigen bijdrage van € 500,- nog eens € 200,-. Tot het in Nederland gebruikelijke tarief. Het restantbedrag van € 300,- blijft voor eigen rekening omdat het totaalbedrag van de behandeling het gebruikelijke Nederlandse tarief overschrijdt.


Hoe vraag ik een S2-formulier aan?
Een S2-formulier wordt uitsluitend afgegeven voor behandelingen die in Nederland tot het verzekerde pakket behoren. Wilt u weten in welke specifieke situaties u een S2-formulier kunt aanvragen? Neem dan contact op met ons Service Center via 030 639 62 22.

Houd er rekening mee dat het beoordelen van een aanvraag enige tijd in beslag neemt. Vraag daarom minimaal vijf werkdagen voor uw behandeling in het buitenland toestemming via het aanvraagformulier.

Voor het verwerken van uw aanvraag hebben wij de volgende gegevens/documenten nodig:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier.
 • Verwijzing van uw huisarts, óf
 • Verwijzing van een Nederlandse specialist met behandelvoorstel: indien u met de verwijzing van de huisarts eerst in Nederland naar een specialist bent geweest en heeft besloten om de behandeling in het buitenland voort te zetten.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier samen met de verwijzing sturen naar ONVZ Zorgverzekeraar – Postbus 392 – 3990 GD Houten of mailen naar sc@onvz.nl.


Waar moet ik rekening mee houden?

 • Niet alle zorgverleners in Europa accepteren een S2-formulier. Zo leert de ervaring dat een S2-formulier in Spanje maar zelden wordt geaccepteerd. Het formulier wordt in de meeste landen alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen. Wij adviseren u daarom om van te voren, bij de zorgverlener waar u de behandeling wilt ondergaan, te controleren of zij S2-formulieren accepteren. Mocht de zorgverlener een S2-formulier niet accepteren, neem dan contact op met ons Service Center via 030 639 62 22.
 • De behandel- of opnamedata moeten bekend zijn en op het aanvraagformulier worden ingevuld. Indien de behandeldata nog niet bekend zijn, kunnen wij (nog) geen S2-formulier afgeven.
 • In een aantal situaties moet u rekening houden met hogere kosten die wellicht niet voor vergoeding in aanmerking komen. Denk hierbij aan het gebruik van een privékamer in België of een behandeling door een zogenaamde Chef-arts in Duitsland. De meerkosten kunnen, door de vergoeding die artsen mogen rekenen, hoog uitvallen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met ons Service Center via 030 639 62 22.
 • De kosten voor een één- of tweepersoonskamer worden uitsluitend vergoed als u een Privé Zorgpakket of de aanvullende verzekering Superfit heeft afgesloten. 

Heeft u nog vragen over het aanvragen of gebruiken van een S2-formulier? Neem dan contact op met ons Service Center via 030 639 62 22. Wij helpen u graag.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Basisverzekering

De basisverzekering van ONVZ vergoedt de meest voorkomende medische kosten

Basisverzekering >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding