Inloggen MijnONVZ

Nederland kiest

Nog een kleine maand en dan gaat Nederland naar de stembus. Maar weet u welk standpunt welke partij over de zorg en zorgverzekeraars heeft? Wij geven u wat meer inzicht in de verkiezingsprogramma’s.

Alle partijen willen hun best doen om de voorzienbare kostenstijging in de gezondheidszorg beter te beheersen. De manier waarop partijen dat denken te doen varieert enorm.

Concurrentie

Aan de ene kant heb je partijen als VVD, CDA en D66. Zij willen doorgaan op de ingeslagen weg van concurrentie. Zij stimuleren dat zorgverzekeraars en zorgverleners afspraken maken over prijs, kwaliteit en volume van de geleverde zorg.

Vaste budgetten

Partijen als de PvdA en SP willen juist af van de onderhandelingen en pleiten ervoor dat budgetten door de overheid worden vastgesteld op basis waarvan zorgverleners kunnen werken. GroenLinks en ChristenUnie steunen deels het stelsel van concurrentie, maar willen wel duidelijkere publieke randvoorwaarden en geen winstuitkeringen. De PVV wil eerst een analyse van het huidige model van concurrentie, voordat ze verdere steun verlenen.

Ruimte voor innovatie

Het stelsel van VVD, CDA en D66 heeft als voordeel dat er ruimte is voor innovatie en dat er concurrentie is tussen zorgverleners om de kwaliteit te verbeteren en kosten te beheersen. Nadeel van dit stelsel is dat het tot nog toe niet is gelukt om de kwaliteit inzichtelijk te maken. Ook de kostenbeheersing is vooralsnog niet gerealiseerd, onder andere omdat behandelaars per verrichting worden betaald en het volume van geleverde zorg snel stijgt.

Beter inzicht in de kosten

Het stelsel van de PvdA en SP gaat uit van budgettering. Het voordeel van dit stelsel is dat de totale kosten van de zorg beter te ramen zijn. Daarbij kan er beter worden samengewerkt door zorgverleners. Het nadeel is dat prikkels om kwaliteit te verbeteren en kosten te besparen juist worden verminderd en vaak ontstaan er wachtlijsten. Ook innovaties gedijen beter in een omgeving van concurrentie dan van budgettering. 

De keuze is aan u

De verkiezingsprogramma’s zijn duidelijk over wat hun stelsel voor u als verzekerde betekent. Elke partij doet zijn best u de beste garantie voor toegankelijke solidaire zorg op zowel de korte als de langere termijn te bieden. De keuze is aan u!

Handige links

VVD: www.vvd.nl, standpunt vvd over zorg

PvdA: www.pvda.nl, onderdeel zorg uit verkiezingsprogramma

PVV: www.pvv.nl, volledige verkiezingsprogramma (pdf)

D66: www.d66.nl, onderdeel gezondheid verkiezingsprogramma

CDA: www.cda.nl, onderdeel zorg verkiezingsprogramma

SP: www.sp.nl, standpunt over zorg

Christenunie: www.christenunie.nl, standpunt over zorg

GroenLinks: www.groenlinks.nl, standpunten over zorg

Artikelen Augustus 2012

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding