Inloggen MijnONVZ

Het eigen risico

Voor de basisverzekering geldt een eigen risico, hoe zit dat nu precies? Voor de duidelijkheid zetten wij alle informatie over het verplichte en vrijwillig eigen risico nogmaals voor u op een rij.

Wat is het verplichte eigen risico?

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten, bijvoorbeeld voor het ziekenhuis en medicijnen. Deze kosten worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar, wanneer het eigen risico niet volledig gebruikt is. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2014 € 360. Het eigen risico geldt alleen voor kosten die gemaakt worden vanuit de basisverzekering en heeft dus geen invloed op de vergoeding van kosten vanuit de aanvullende verzekeringen.

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u elk jaar zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is niet verplicht. U kiest dan een bedrag van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 360 van het verplichte eigen risico. Heeft u voor een vrijwillig eigen risico gekozen, dan betaalt u minder premie voor uw basisverzekering. Als u weinig zorgkosten verwacht, kan een vrijwillig eigen risico een interessante keuze zijn. Dit is een afweging die u zelf moet maken. Deze keuze maakt u voor een heel jaar en kunt u voor de aanvang van een nieuw jaar doorgeven.

Wanneer geldt het verplichte eigen risico niet?

Alle zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico. ONVZ brengt het eigen risico in mindering op vergoedingen vanuit de Basisverzekering. Daarbij is de volgorde eerst het verplichte en dan het vrijwillig eigen risico.

De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico:

  1. kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van inschrijving. De kosten van met de zorg samenhangend onderzoek vallen wel onder het eigen risico als dat onderzoek elders wordt verricht en apart in rekening wordt gebracht;
  2. de kosten voor ketenzorg (dit is een zorgtraject door verschillende zorgverleners voor diabetes mellitus type II, cardiovasculair risicomanagement of COPD);
  3. kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg. Deze programma’s kunnen betrekking hebben op preventie van diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken. Een overzicht van de aangewezen programma’s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadpleeg de lijst erkende preventiecursussen (pdf);
  4. kosten van verloskundige zorg en kraamzorg. Kosten van hiermee samenhangende zorg, zoals geneesmiddelen, laboratoriumonderzoek en ambulancevervoer vallen wel onder het eigen risico;
  5. kosten van nacontrole van de donor na respectievelijk een half jaar (bij levertransplantatie) en 13 weken (bij donatie van overige organen en weefsels) na de ontslagdatum van de opname voor de selectie en verwijdering van het orgaan;
  6. kosten van het in bruikleen verstrekken van hulpmiddelen. De kosten van de daarbij behorende verbruiksartikelen en gebruikskosten vallen wel onder het eigen risico;
  7. de kosten voor medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen door een door ONVZ aangewezen apotheek (maar wél voor de kosten van geneesmiddelen zelf).

Artikelen ONVZ Nieuws maart 2014

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding