Inloggen MijnONVZ

Kortdurend eerstelijnsverblijf

Kortdurend eerstelijnsverblijf als dit noodzakelijk is in verband met zorg onder verantwoordelijkheid van uw huisarts. ONVZ vergoedt de kosten van deze zorg en het verblijf en verpleging en verzorging. Ook vergoedt ONVZ de kosten van eerstelijnsdiagnostiek, paramedische zorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen en verbandmiddelen tijdens het verblijf als deze zorg verband houdt met de geneeskundige zorg waarvoor het verblijf medisch noodzakelijk is. Deze zorg is vastgelegd in een zorgplan.

Vergoedingswijzer

  • Basis : 100%, op indicatie van de huisarts of medisch specialist als u vanuit het ziekenhuis wordt opgenomen.
  • Startfit : Geen vergoeding
  • Extrafit : Geen vergoeding
  • Benfit : Geen vergoeding
  • Optifit : Geen vergoeding
  • Topfit : Geen vergoeding
  • Superfit : Geen vergoeding

Door wie?

De hoofdbehandelaar is een huisarts, specialist ouderengeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicaptenzorg. Het verblijf vindt plaats in een WTZi-toegelaten instelling.

Aanvraag en toestemming vooraf?

Als u de zorg vergoed wilt krijgen na drie maanden, moet u vooraf schriftelijk toestemming hebben gekregen. 

Bijzonderheden?

De zorg moet worden geïndiceerd door de huisarts of de medisch specialist, als u vanuit het ziekenhuis wordt opgenomen, aan de hand van het afwegingsinstrument eerstelijnsverblijf.

De zorg is gericht op terugkeer naar de eigen omgeving door het opheffen of stabiliseren van de aandoening of beperking en de gevolgen ervan. Uitzondering vormt de situatie waarin sprake is van palliatief terminale zorg.

ONVZ houdt op de kosten van het eerstelijnsverblijf het eigen risico in. ONVZ vergoedt de zorg door een huisarts tijdens het eerstelijnsverblijf als huisartsenzorg. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Wilt u deze zorg in het buitenland ontvangen, dan adviseren wij u om voor aanvang van de zorg contact op te nemen met de ONVZ ZorgConsulent om te bespreken of de zorg voldoet aan de voorwaarden van dit artikel.

Als u op 31 december 2016 een geldig indicatiebesluit van het CIZ heeft voor eerstelijnsverblijf volgens de subsidieregeling Wlz, dan vergoed ONVZ het kortdurend eerstelijnsverblijf in 2017 volgens de voorwaarden van de overgangsregeling.

Polisvoorwaarden

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding