Inloggen MijnONVZ

Eigen risico zorgverzekering

Eigen risico 2017

Het verplichte eigen risico blijft in 2017 gelijk en is € 385,-

Naast het verplichte eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Verzekerden die voor 2017 kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 500,- bovenop het verplichte eigen risico (€ 885,- totaal eigen risico) krijgen meer korting. U ontvangt dan € 25,- korting op uw maandpremie voor de vrije keuze basisverzekering. Daarmee biedt ONVZ een van de hoogste kortingen bij een vrijwillig hoger eigen risico.

Wat is het verplichte eigen risico?

Het verplichte eigen risico is het jaarlijkse bedrag dat verzekerden van 18 jaar en ouder zelf moeten betalen voor bepaalde medische kosten. Deze kosten worden dus niet vergoed door ONVZ. Het verplichte eigen risico is wettelijk bepaald en bedraagt voor 2017 € 385 (In 2016 was het verplicht eigen risico: € 385).

Het vrijwillig eigen risico

Naast het verplichte eigen risico kunt u zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is niet verplicht. U kiest dan een bedrag van € 100,
€ 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar bovenop de € 385 van het verplichte eigen risico. Heeft u een vrijwillig eigen risico en maakt u medische kosten? Dan tellen de kosten eerst mee voor het verplichte eigen risico en daarna voor het vrijwillige eigen risico.

Wanneer geldt het verplichte en vrijwillige eigen risico niet?

De meeste zorg die in de basisverzekering wordt vergoed, valt onder het verplichte eigen risico. ONVZ brengt het eigen risico in mindering op vergoedingen vanuit de Basisverzekering.
Daarbij is de volgorde eerst het verplichte en dan het vrijwillige eigen risico.

De volgende kosten vallen buiten het verplichte en vrijwillige eigen risico: 

  1. de kosten van huisartsenzorg, waaronder ook de kosten van ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes of COPD,
  2. kosten van verpleging en verzorging thuis,
  3. de kosten van door ONVZ aangewezen programma’s voor preventieve zorg, zoals stoppen met roken en ‘Beter Eten’. Een overzicht van de aangewezen programma’s voor preventieve zorg kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden,
  4. de kosten van medicatiebeoordeling bij chronisch receptplichtig medicijngebruik door een in Nederland gevestigde openbare apotheek (maar wél voor kosten van medicijnen zelf). Een overzicht van de aangewezen apotheken kunt u aanvragen bij het ONVZ Service Center of raadplegen op www.onvz.nl/polisvoorwaarden,
  5. de kosten van verloskundige zorg en kraamzorg,
  6. de kosten van nacontrole en vervoer als u donor bent bij een orgaantransplantatie,
  7. hulpmiddelen in bruikleen.
  8. ketenzorg: de zorginspanningen die geleverd wordt door verschillende zorgaanbieders(multidisciplinair), waarbij het cliëntproces centraal staat.

Wilt u precies de beschrijving van deze uitsluitingen lezen, dan verwijzen wij u naar onze polisvoorwaarden.

Worden de kosten die u maakt niet vergoed door uw basisverzekering, dan tellen deze ook niet mee voor uw eigen risico. Op uw Overzicht kosten voor medische zorg kunt u dit terugzien.
Lees onze speciale brochure voor meer informatie over het eigen risico of bekijk het artikel hierover in onze nieuwsbrief. U kunt ook contact opnemen met ons Service Center via telefoonnummer 030 639 62 22.

Premiekorting

Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan betaalt u minder premie voor uw basisverzekering.

Eigen risico in combinatie met eigen bijdrage

Als er voor de medische kosten een eigen bijdrage geldt, betaalt u die eerst. Het bedrag dat daarna overblijft, valt onder het verplichte eigen risico. 
Als de zorgaanbieder de nota naar ONVZ stuurt, dan brengt ONVZ een eventueel eigen risico in rekening bij de verzekerde. Stuurt de verzekerde de nota naar ONVZ, dan trekt ONVZ het bedrag dat ten laste komt van het eigen risico af van het uit te keren bedrag. De verzekerde krijgt dan minder uitgekeerd.

Lees meer over
- Onze zorgverzekeringen
- Declaratie indienen
- Veelgestelde vragen
- Eigen bijdrage zorgverzekering 
- Eigen risico bij DBC

 

 

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding