Inloggen MijnONVZ

Eigen risico bij DBC

Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) of DBC-zorgproduct is een code die de zorgvraag of diagnose en de totale behandeling van een patiënt weergeeft. Een DBC of DBC-zorgproduct wordt aan het begin van een behandeltraject geopend en duurt, als deze wordt gestart na 1 januari 2015, maximaal 120 kalenderdagen. Het eigen risico wordt in rekening gebracht over het jaar waarin de DBC geopend is. De startdatum van de DBC is leidend.

Als er meer zorg nodig is en een behandeling dan nog voortduurt, wordt na het afsluiten van het traject van de initiële DBC, een vervolg-DBC geopend. De startdatum van het vervolg traject sluit direct aan op de einddatum van het initiële traject. Een uitzondering hierop is als de vervolg afspraak niet binnen 120 dagen na afsluiten van het initiële traject wordt ingepland.

Ook bij een vervolg DBC is de startdatum leidend en wordt het eigen risico weer in rekening gebracht over het jaar waarin de vervolg-DBC is gestart. Bij uw zorgverlener kunt u navragen of, en wanneer er een vervolg-DBC gestart wordt.

Let op: het kan zijn dat als u in het ene jaar een DBC gestart bent, maar de vervolgafspraak is meer dan 42 dagen later en valt in het daaropvolgende jaar, dat u dan mogelijk in beide jaren hierover eigen risico betaalt.

Voorbeeld:
U gaat in behandeling bij een chirurg. Uw eerste consult vindt plaats op 12 maart 2015 en daarmee wordt de DBC geopend. Na maximaal 90 kalenderdagen, op 12 juni 2015, wordt de DBC gesloten. Uw chirurg stuurt hiervan in de meeste gevallen een rekening naar ONVZ. De ONVZ betaalt de rekening aan uw chirurg en brengt het eigen risico bij u in rekening. Het eigen risico wordt in dit geval in rekening gebracht over 2015, omdat toen de DBC werd gestart. Als uw behandeling nog langer duurt, wordt op 13 juni 2015 een nieuwe DBC geopend. Als de nieuwe afspraak op 12 maart 2016 wordt ingepland, wordt de vervolg DBC op de 361ste dag geopend, na het verstrijken van 3 periodes van 120 dagen, 9 maart 2016. De startdatum van een vervolg DBC is dus zelden gelijk aan de daadwerkelijke behandeldatum.

Voorbeeld:
U gaat in behandeling bij een dermatoloog. Uw eerste consult vindt plaats op 11 december 2016 en daarmee wordt de DBC geopend. Na maximaal 90 kalenderdagen, op 10 maart 2017 wordt de DBC gesloten. Uw dermatoloog stuurt hiervan een rekening naar ONVZ. Deze betaalt de rekening aan uw dermatoloog en brengt, eventueel nog openstaand eigen risico bij u in rekening. Het eigen risico wordt in dit geval in rekening gebracht over 2016, aangezien toen de DBC werd gestart. Als uw behandeling nog langer duurt, wordt op 11 maart 2017 een nieuwe DBC geopend. Als uw eigen risico nog niet volledig in rekening is gebracht, wordt uw eigen risico van 2017 in rekening gebracht.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >

ZorgConsulent

Persoonlijk advies over gezondheid, behandelingen, preventie en zorg.

ZorgConsulent
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding