Inloggen MijnONVZ

Inzicht in tarieven

Inzicht in te vergoeden prijzen

Vrije keuze in de zorg is steeds minder vanzelfsprekend. Vindt u vrije keuze wél belangrijk? Dan is het goed om te weten dat uw vrije keuze voor arts en ziekenhuis bij ONVZ voorop staat. U kunt bij ons kiezen voor de zorgverlener waarin u het meest vertrouwen heeft. Daarbij kan onze ZorgConsulent u adviseren.

We merken dat er de laatste tijd steeds meer vragen zijn over zorgkosten en de prijzen van behandelingen, bijvoorbeeld omdat verzekerden willen weten wat de financiële gevolgen zijn van een behandeling voor hun eigen risico. Bovendien vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit ons ook om u hierover goed te informeren. Zo kunt u de financiële gevolgen overzien als u kiest voor een bepaalde behandeling bij een specifieke zorgverlener.

ONVZ informeert u graag over de kosten die u kunt verwachten wanneer u een behandeling moet ondergaan. Mocht u naar aanleiding van onderstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ons Service Center via 030 639 62 22 of via het contactformulier op onze website.

Eigen risico

Als u een behandeling moet ondergaan en uw (verplichte en vrijwillige) eigen risico zijn nog niet volgemaakt, wilt u misschien graag weten welke kosten u kunt verwachten. Wij kunnen u in de meeste gevallen een indicatie geven van de kosten die u kunt verwachten. Zorgt u dat u de gegevens van de zorgverlener van uw keuze bij de hand heeft. Als u de voorkeur heeft voor een zorgverlener die niet door ons gecontracteerd is, kan het zijn dat wij het passantentarief niet kunnen achterhalen. Dan kunnen wij in de meeste gevallen wel een indicatie geven of uw eigen risico geheel zal worden opgemaakt. Voor de precieze prijzen zullen wij u dan naar de zorgverlener zelf verwijzen. Als u dit wilt weten, kunnen wij u daarover informeren. U kunt hiervoor contact opnemen met ons Service Center via 030 639 62 22 of via het contactformulier op onze website.

Restitutiepolis

ONVZ biedt haar verzekerden uitsluitend restitutiepolissen aan. Als u een behandeling bij een zorgverlener ondergaat, vergoedt ONVZ de kosten volledig zolang uw zorgverlener prijzen hanteert die voor die zorg gebruikelijk zijn. Vanzelfsprekend zijn wel uw polisvoorwaarden en het (verplichte, en optioneel vrijwillige) eigen risico van toepassing. Om de totale zorgkosten in de hand te houden, maakt ONVZ prijsafspraken met het merendeel van de zorgverleners. Of ONVZ zo’n prijsafspraak heeft met een zorgverlener, maakt echter niet uit voor de vergoeding die u krijgt voor de behandeling.

Prijsafspraak

Als er een prijsafspraak is gemaakt met een zorgverlener voor de behandeling die u moet ondergaan, dan declareert de zorgverlener de kosten volgens de afgesproken prijs rechtstreeks bij ONVZ. ONVZ vergoedt die kosten ook rechtstreeks aan de zorgverlener.

Passantentarief

Als ONVZ geen prijsafspraak heeft gemaakt voor de behandeling, dan kan de zorgverlener nog steeds rechtstreeks bij ONVZ declareren. Niet alle zorgverleners zonder contract willen echter rechtstreeks declareren. U moet dan de nota zelf aan de zorgverlener voldoen en u kunt deze dan declareren bij ONVZ. In beide gevallen vergoedt ONVZ het zogenoemde passantentarief, zolang dat passantentarief niet excessief afwijkt van de gebruikelijke prijzen voor die zorg. Het passantentarief is de prijs die u kunt vinden op de prijslijst van de zorgverlener. Die prijslijst kunt u bij de zorgverlener opvragen of kunt u raadplegen via de website van de zorgverlener.

ONVZ kent geen eigen ‘marktconforme vergoedingenlijst’. Marktconform betekent bij ONVZ letterlijk conform de markt, niet wat een verzekeraar marktconform vindt. Het op voorhand vaststellen van een eigen marktconform tarief past niet bij een restitutiepolis. Als ONVZ constateert dat een gedeclareerd tarief niet marktconform is, bijvoorbeeld omdat dit excessief hoog is, dan zal ONVZ daarover contact opnemen met de betreffende zorgverlener en over de prijs in gesprek gaan. Mocht de zorgverlener daar geen concessies in willen doen, dan zou in het uiterste geval een deel van de kosten voor uw eigen rekening kunnen komen.

Prijzen bij ziekenhuiszorg

Voor een groot deel van de ziekenhuiszorg gelden vrije prijzen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kunnen over deze zorg prijsafspraken maken. ONVZ kan met ziekenhuizen verschillende prijzen afspreken, doordat de zorg in die ziekenhuizen bijvoorbeeld verschilt in kwaliteit of het aantal patiënten. Hierdoor kan het zijn dat ONVZ voor dezelfde behandeling in het ene ziekenhuis meer betaalt dan in het andere. Als prijsverschillen het gevolg zijn van specialisatie of betere kwaliteit in ziekenhuizen, dan is dat prijsverschil goed te begrijpen.

Er ontstaan echter ook prijsverschillen door de opeenstapeling van maatregelen die sinds 2012 zijn doorgevoerd. Daardoor is de totale financiering van de ziekenhuiszorg dusdanig complex geworden dat de kostprijs van een behandeling niet eenvoudig meer te bepalen is. Jaarlijks worden grote veranderingen doorgevoerd in de DBC-systematiek, waardoor de prijzen van verschillende jaren niet meer met elkaar te vergelijken zijn. Zowel het vaststellen van passantentarieven als van gecontracteerde prijzen is ieder jaar opnieuw een langdurig proces waarin onbedoelde effecten kunnen optreden. Zo zijn prijzen van een consult soms onverklaarbaar hoog of is de prijs van een ingewikkelde operatie veel te laag uit alle rekensystemen gekomen. Het gaat om een zeer groot aantal DBC’s in zo’n 600 instellingen (ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, revalidatiecentra, etc.). Hoewel ONVZ kritisch kijkt naar de prijslijsten en afspraken, is het ook voor ONVZ bijna ondoenlijk om al deze effecten er tijdig uit te filteren.

De kosten van zorg in het ziekenhuis vallen onder uw eigen risico (behalve sommige kosten rond een bevalling of orgaantransplantatie). Dat betekent dat u de kosten tot aan het bedrag van uw eigen risico zelf moet betalen. Als u een maximaal vrijwillig eigen risico heeft, kan dat zelfs € 885,- zijn in 2016. Daardoor moet u soms de hele nota zelf betalen, bijvoorbeeld bij een enkel consult bij een medisch specialist. Wellicht wilt u daarom weten wat de zorg voor u gaat kosten.
Wij kunnen u een indicatie geven van de te verwachten kosten van de zorg in een bepaald ziekenhuis. Daarbij benadrukken wij wel dat het gaat om een indicatie. Ten eerste is nooit vooraf met zekerheid te bepalen welke DBC voor u in rekening gebracht zal worden: een extra consult of een kleine complicatie bij de behandeling kunnen al leiden tot een andere DBC en dus andere kosten. Ten tweede is de prijs van het ziekenhuis op grond van wat hierboven beschreven is, niet helemaal met zekerheid te geven. Onze indicatie is gebaseerd op de prijzen in 2015. De prijzen in 2016 kunnen daarvan enigszins afwijken. Houdt u er overigens rekening mee dat de kosten van het ziekenhuis soms pas enkele maanden na de behandeldatum gedeclareerd worden.

Om een indicatie van de kosten te krijgen, vragen wij u om zo goed mogelijk weer te geven welke behandeling u verwacht of dat het alleen om een consult gaat. Ook vragen wij naar de zorgverlener van uw keuze. Wilt u meer gespecificeerde informatie, vraagt u dan de code van de te verwachten DBC na bij het ziekenhuis. Wij zullen u dan binnen 5 werkdagen een indicatie van de kosten geven.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding