Inloggen MijnONVZ

Hoe berekent ONVZ uw premie voor 2016?

* Deze premie is exclusief collectiviteitskorting, betaaltermijnkorting en eigen risicokorting. Bij het ONVZ ledencollectief bedraagt de collectiviteitskorting 3%.

Uitleg gebruikte termen

Uitleg over uw premie

Hoe berekent ONVZ uw premie voor 2016? Alle veelgestelde vragen
 • Hoeveel bedraagt uw premie in 2016?

  In 2016 bedraagt de premie van de Vrije Keuze Basisverzekering 106,65 euro per maand. ONVZ Zorgverzekeraar geeft per verzekerde 157 euro terug uit zijn eigen vermogen om een sterkere premiestijging te voorkomen. De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen licht met vijf procent.

 • Waarom betaalt u zorgpremie?

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Omdat iedereen premie betaalt en de kosten met elkaar deelt, blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Er zitten dingen in het basispakket die de verzekerde misschien zelf niet nodig heeft, maar anderen wel. Zo betaalt iedereen mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaak nodig hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg. Hierdoor heeft iedereen in Nederland toegang tot goede gezondheidszorg.

 • Wat is een rekenpremie en wie stelt deze vast?

  De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen en berekent op basis daarvan voor de zorgverzekeraars een zogenoemde ‘nominale rekenpremie’. De rekenpremie is het gemiddelde bedrag per verzekerde dat de zorgverzekeraars volgens de overheid nodig hebben om de zorgkosten te kunnen dekken. De rekenpremie is voor verzekeraars de basis voor het berekenen van hun premies.

 • Waarom stijgt de rekenpremie?

  De rekenpremie van de overheid bedraagt 1288 euro in 2016. Dit is een stijging van 92 euro ten opzichte van de rekenpremie in 2015. Deze toename komt met name doordat de zorgkosten stijgen.

 • Waarom zet ONVZ reserves in?

  De premie van ONVZ stijgt met 4,7 procent minder hard dan de rekenpremie. Dat komt doordat ook het beleid en de financiële resultaten van een zorgverzekeraar een rol spelen bij het berekenen van uw premie. ONVZ Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk en heeft een gezonde financiële positie. Daardoor kunnen we per verzekerde 157 euro uit onze reserves teruggeven. Hiermee voorkomen we een sterkere premiestijging. We kunnen natuurlijk niet ons hele vermogen aanwenden voor lagere premies. Een groot deel van onze reserves dient te worden aangehouden om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

 • Hoe komt ONVZ aan dat eigen vermogen?

  Ten eerste betalen verzekerden van ONVZ premie. Daarnaast krijgt ONVZ, net als alle andere verzekeraars, van de overheid een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Met het geld dat we op die manier ontvangen, vergoeden we de zorgkosten van onze verzekerden, zoals een bezoek aan de huisarts, geneesmiddelen van de apotheek en een operatie in het ziekenhuis. Het geld dat overblijft is winst. Deze winsten gebruiken we voor het opbouwen van ons eigen vermogen. Omdat ONVZ, als vereniging, geen winstoogmerk heeft, gaat premiegeld dus altijd naar de zorg en naar onze verzekerden. Zo wordt het eigen vermogen nu gebruikt om de premie minder hard te laten stijgen dan de rekenpremie van de overheid.

  Verder zijn we verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden, zodat wij ook in de toekomst in staat zijn om zorgkosten te kunnen vergoeden. De hoogte van deze reserves wordt bepaald door de overheid. Met ingang van 1 januari 2016 gelden hiervoor de strengere Europese solvabiliteitseisen (Solvency II).

 • Hoeveel geld gaat er naar de zorg?

  Bij ONVZ gaat 96,6 procent van uw premie naar zorg. Met dit deel van uw premie betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen. Met de overige 3,4 procent organiseren we deze zorg. Onder deze organisatiekosten vallen bijvoorbeeld personeelskosten, maar ook de kosten voor het verwerken van uw declaraties.

Hoeveel geld gaat er naar de zorg?

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur
Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding