Inloggen MijnONVZ

Hoe berekent ONVZ uw premie voor 2017?

Premie 2016 en 2017

* Deze premie is inclusief 3 procent ledenkorting die iedere verzekerde bij ONVZ krijgt.

Uitleg gebruikte termen

Uitleg over uw premie

Hoe berekent ONVZ uw premie voor 2017? Alle veelgestelde vragen
 • Waar gaat uw premie naartoe?

  Hoeveel geld gaat naar de zorg?

  Bij ONVZ gaat 96,9 procent van uw premie naar zorg. Met dit deel van uw premie betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen. Met de overige 3,1 procent organiseren we deze zorg. Onder deze organisatiekosten vallen bijvoorbeeld personeelskosten, maar ook de kosten voor het verwerken van uw declaraties.

  Wat doen we als we geld overhouden?

  ONVZ is een organisatie zonder winstoogmerk, met leden in plaats van klanten. Winst maken is voor ons geen doel. Als we geld overhouden, dan gaat dat geld naar de zorg of gebruiken we dat om ons eigen vermogen te versterken, zodat we eventuele financiële tegenvallers kunnen opvangen.

  Als het kan, gebruiken we een deel van onze reserves om ervoor te zorgen dat de premie minder hard stijgt dan de door de overheid vastgestelde rekenpremie. {onvz_zoek_vraag()}

 • Hoeveel bedraagt uw premie in 2017?

  In 2017 bedraagt de premie van de Vrije Keuze Basisverzekering 115,91 euro per maand. ONVZ Zorgverzekeraar geeft per verzekerde 98 euro terug uit zijn eigen vermogen om een sterkere premiestijging te voorkomen. De premies voor de aanvullende verzekeringen stijgen niet.

 • Premie uitlegvideo

  In onderstaande video leggen wij u graag uit hoe de premie voor de basisverzekering is opgebouwd en waar wij de premie voor gebruiken.

 • Waarom betaalt u zorgpremie?

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Omdat iedereen premie betaalt en de kosten met elkaar deelt, blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Er zitten dingen in het basispakket die de verzekerde misschien zelf niet nodig heeft, maar anderen wel. Zo betaalt iedereen mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaak nodig hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg. Hierdoor heeft iedereen in Nederland toegang tot goede gezondheidszorg.

 • Wat is een rekenpremie en wie stelt deze vast?

  De overheid bepaalt welke zorg in de basisverzekering is opgenomen en berekent op basis daarvan voor de zorgverzekeraars een zogenoemde ‘nominale rekenpremie’. De rekenpremie is het gemiddelde bedrag per verzekerde dat de zorgverzekeraars volgens de overheid nodig hebben om de zorgkosten te kunnen dekken. De rekenpremie is voor verzekeraars de basis voor het berekenen van hun premies.

 • Waarom stijgt de rekenpremie?

  De rekenpremie van de overheid bedraagt 1326 euro in 2017. Dit is een stijging van 38 euro ten opzichte van de rekenpremie in 2016. Deze toename komt met name doordat de zorgkosten stijgen.

 • Waarom zet ONVZ reserves in?

  ONVZ Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk en heeft een gezonde financiële positie. Daardoor kunnen we per verzekerde 98 euro uit onze reserves teruggeven. Hiermee voorkomen we een sterkere premiestijging. We kunnen natuurlijk niet ons hele vermogen aanwenden voor lagere premies. Een groot deel van onze reserves dient te worden aangehouden om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

 • Hoe komt ONVZ aan dat eigen vermogen?

  Ten eerste betalen verzekerden van ONVZ premie. Daarnaast krijgt ONVZ, net als alle andere verzekeraars, van de overheid een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Met het geld dat we op die manier ontvangen, vergoeden we de zorgkosten van onze verzekerden, zoals een bezoek aan de huisarts, geneesmiddelen van de apotheek en een operatie in het ziekenhuis. Het geld dat overblijft is winst. Deze winsten gebruiken we voor het opbouwen van ons eigen vermogen. Omdat ONVZ, als vereniging, geen winstoogmerk heeft, gaat premiegeld dus altijd naar de zorg en naar onze verzekerden. Zo wordt het eigen vermogen nu gebruikt om de premie minder hard te laten stijgen dan de rekenpremie van de overheid.

  Verder zijn we verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden, zodat wij ook in de toekomst in staat zijn om zorgkosten te kunnen vergoeden. De hoogte van deze reserves wordt bepaald door de overheid. Met ingang van 1 januari 2016 gelden hiervoor de strengere Europese solvabiliteitseisen (Solvency II).

 • Hoeveel geld gaat er naar de zorg?

  Bij ONVZ gaat 96,9 procent van uw premie naar zorg. Met dit deel van uw premie betalen we bijvoorbeeld zorgverleners, operaties en medicijnen. Met de overige 3,1 procent organiseren we deze zorg. Onder deze organisatiekosten vallen bijvoorbeeld personeelskosten, maar ook de kosten voor het verwerken van uw declaraties.

Hoeveel geld gaat er naar de zorg?

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding