Inloggen MijnONVZ

Hoe komt ONVZ aan dat eigen vermogen?

Ten eerste betalen verzekerden van ONVZ premie. Daarnaast krijgt ONVZ, net als alle andere verzekeraars, van de overheid een bijdrage uit het Zorgverzekeringsfonds. Met het geld dat we op die manier ontvangen, vergoeden we de zorgkosten van onze verzekerden, zoals een bezoek aan de huisarts, geneesmiddelen van de apotheek en een operatie in het ziekenhuis. Het geld dat overblijft is winst. Deze winsten gebruiken we voor het opbouwen van ons eigen vermogen. Omdat ONVZ, als vereniging, geen winstoogmerk heeft, gaat premiegeld dus altijd naar de zorg en naar onze verzekerden. Zo wordt het eigen vermogen nu gebruikt om de premie minder hard te laten stijgen dan de rekenpremie van de overheid.

Verder zijn we verplicht om ons eigen vermogen op peil te houden, zodat wij ook in de toekomst in staat zijn om zorgkosten te kunnen vergoeden. De hoogte van deze reserves wordt bepaald door de overheid. Met ingang van 1 januari 2016 gelden hiervoor de strengere Europese solvabiliteitseisen (Solvency II).

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding