Inloggen MijnONVZ

Waarom zet ONVZ reserves in?

De premie van ONVZ stijgt met 4,7 procent minder hard dan de rekenpremie. Dat komt doordat ook het beleid en de financiële resultaten van een zorgverzekeraar een rol spelen bij het berekenen van uw premie. ONVZ Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk en heeft een gezonde financiële positie. Daardoor kunnen we per verzekerde 157 euro uit onze reserves teruggeven. Hiermee voorkomen we een sterkere premiestijging. We kunnen natuurlijk niet ons hele vermogen aanwenden voor lagere premies. Een groot deel van onze reserves dient te worden aangehouden om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding