Inloggen MijnONVZ

Hoe en waar vind ik de zorg die bij mij past?


Wilt u gebruik maken van langdurige zorg? Hier vindt u informatie over het aanvragen van langdurige zorg.

 

Hoe en waar vind ik de zorg die bij mij past?
 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor langdurige zorg?

  Via de website Regelhulp kunt u in drie stappen zien of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Deze site is van de overheid en geeft informatie op het gebied van zorg, ondersteuning, jeugdhulp en financiële regelingen bij ziekte of beperking.

  Kom ik in aanmerking voor langdurige zorg

 • Hoe vraag ik langdurige zorg aan?

  Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg heeft u een indicatie nodig. Hiervoor kunt u een aanvraag doen bij het CIZ. Dit kan volledig online. U kunt ook een formulier downloaden en opsturen. Wanneer het CIZ uw aanvraag of gedeelte van het aangevraagde goedkeurt, ontvangt u een indicatiebesluit met een zogenaamd zorgprofiel. Dit zorgprofiel geeft aan welke zorg u kunt krijgen en voor hoe lang. Meer informatie over het aanvragen van langdurige zorg vindt u hier.

  Online indicatie aanvragen
  Formulier downloaden

 • Ik heb een indicatie en nu?

  In uw indicatie staat een zorgprofiel. Op basis hiervan kunt u een keuze maken hoe u uw zorg wilt organiseren. Bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget (pgb) of met zorg in natura.

  Wat is het verschil tussen zorg in natura en een pgb?

 • Hoe kan ik mijn zorg organiseren?

  Met uw (Wlz) indicatie kunt u langdurige zorg in een instelling of thuis ontvangen

  Kunt of wilt u niet meer zelfstandig wonen? Dan kunt u kiezen voor zorg in een instelling. U krijgt dan de zorg, dagbesteding en begeleiding die u nodig hebt, in een veilige woonomgeving, waar zorg altijd dichtbij is.

  Kiest u voor zorg thuis ontvangen dan heeft u vier mogelijkheden:

  1. Een volledig pakket thuis (vpt)
  U krijgt thuis dezelfde zorg als in een zorginstelling en de zorg wordt geleverd door één zorgaanbieder.

  2. Een modulair pakket thuis (mpt)
  U krijgt de zorg van één of meer zorgaanbieders thuis.

  3. Een persoonsgebonden budget (pgb)
  U ontvangt een budget waarmee u zelf de zorg regelt die geïndiceerd is

  4. Combinatie
  U kunt er ook voor kiezen een modulair pakket te combineren met een persoonsgebonden budget. Bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van meerdere zorgaanbieders. Of als u de zorg gedeeltelijk via uw pgb wilt regelen en gedeeltelijk via een zorgkantoor.

 • Wat houdt cliëntenondersteuning in?

  Binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat u bij allerlei vragen over uw zorg ondersteund kunt worden. Dit wordt cliëntondersteuning genoemd.

  Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met een Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij/zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en het uitvoeren van langdurige zorg.

  Wat is cliëntondersteuning?
  De cliëntondersteuners denken met u mee over hoe u de zorg, die het beste bij uw situatie past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

  Wat kan de cliëntondersteuner voor u betekenen?
  U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, uw rechten en eventuele wachtlijsten.
  • de keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • de invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • het zorg- of ondersteuningsplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgaanbieder. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.

  Gratis en in uw belang
  Cliëntondersteuning is er speciaal voor u. Voor u zijn geen kosten verbonden aan cliëntondersteuning.

  Waar kunt u terecht?
  Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij uw zorgkantoor of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

  MEE
  Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar de website van MEE of belt u 0900 999 88 88. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.

  Adviespunt Zorgbelang
  Voor meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning gaat u naar de website van Adviespunt Zorgbelang of belt u 0900 243 81 81. Voor dit informatienummer betaalt u alleen uw gebruikelijke belkosten.
   

 • Waar vind ik het zorgkantoor van ONVZ Langdurige Zorg?

  ONVZ Langdurige Zorg is een Wlz uitvoerder zonder zorgkantoor. U kunt voor alle uitvoerende zaken van de langdurige zorg - bepaalde zorg in natura in het buitenland uitgesloten - terecht bij de regionaal werkende zorgkantoren. ONVZ heeft afspraken gemaakt met de zorgkantoren van andere Wlz-uitvoerders zorgverzekeraars zodat u bij alle zorgkantoren terecht kunt. Uw woonplaats bepaalt bij welk zorgkantoor u moet zijn.

  Welk zorgkantoor zit in mijn regio?
  Wat is een zorgkantoor?


   

 • Wat wordt er voor mantelzorgers gedaan?

  Heeft u de zorg voor uw chronisch zieke partner, ouder, ander familielid of bijvoorbeeld buurvrouw? Dat zal u best wel eens zwaar vallen. Het is ook niet niks om langdurig iemand te (moeten) ondersteunen die ziek is. Daarom zorgen onze speciaal opgeleide Mantelzorgcoaches (ZorgConsulenten) er graag voor dat u niet overbelast raakt. Én dat u gezond blijft.

  Hier kunt u daar meer over lezen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding