Inloggen MijnONVZ

Overige vragen

Overige vragen
 • Ik ben niet tevreden. Waar kan ik dit kenbaar maken?

  Natuurlijk hoopt iedereen dat u tevreden bent over de gang van zaken rond uw zorg. Het kan echter voorkomen dat u dat toch niet bent. U kunt bij uw zorgkantoor terecht als:

  • U niet tevreden bent met de verleende zorg (in natura); 
  • U niet tevreden bent over het zorgkantoor.
 • Is het speciale overgangsrecht Wlz op u van toepassing?

  Maakt u gebruik van het Wlz-overgangsrecht, dan heeft u in 2015 een nieuwe indicatie gekregen van het CIZ voor uw zorg in 2016. Het overgangsrecht is met een jaar verlengd tot 2017. Op de website van het CIZ vindt u meer informatie.

 • Wat is een zorgkantoor?

  Een zorgkantoor is ervoor verantwoordelijk dat alle cliënten in hun regio de betreffende langdurige zorg krijgen waar ze recht op hebben. Dat doen ze door de zorg te regelen voor een verzekerde met een indicatiebesluit met zorg in natura. Ook voeren ze de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit. Bovendien sluiten ze contracten af met zorgverleners voor mensen die een indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) hebben voor zorg in natura. In de contracten wordt o.a. afgesproken dat zorgverleners zorg leveren die aan uw wensen voldoet en minimaal twee keer per jaar met u bespreken of u tevreden bent. En ze maken de afspraak dat u zorg krijgt van goede, deskundige mensen die uw wensen respecteren.

 • Wat kan een zorgkantoor voor mij doen?

  U kunt voor verschillende zaken een beroep doen op een zorgkantoor:

  • Voor informatie over de verschillende manieren waarop u zorg kunt krijgen;
  • Wanneer u op zoek bent naar een specifieke zorgverlener;
  • Wanneer u een andere zorgverlener wenst omdat uw huidige zorgverlener niet voldoet aan uw wensen;
  • Als u niet tevreden bent over de wijze waarop een zorgverlener u behandelt.
 • Waar kan ik nog meer terecht?

  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 
  T: (088) 7 891 000
  W: http://www.ciz.nl/

  Centraal Administratiekantoor (CAK)
  T: 0800 1925 (Zorg zonder Verblijf)
  T: 0800 0087 (Zorg met Verblijf)
  W: http://www.hetcak.nl/

  MEZZO
  Landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers
  T: (030) 6 592 222
  W: http://www.mezzo.nl/
  Mantelzorglijn:
  0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m)

  Per Saldo
  Belangenvereniging voor mensen met een pgb.
  T: 0900 7 424 857 (€ 0,20 p/m)
  W: http://www.pgb.nl/

  Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS)
  T: 0800 8051
  T: (070) 3 407 911
  W: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

  Inspectie voor de Gezondheidszorg
  T: (088) 1 205 000 (lokaal tarief)
  W: http://www.igz.nl/

  Zorginstituut Nederland (ZiNL)
  T: (020) 7 978 555
  W: http://www.zorginstituutnederland.nl/

  SVB
  W: http://www.svb.nl/


  Cliëntenondersteuning
  MEE
  T: 0900 999 88 88
  W: http://www.mee.nl/
   
  Zorgbelang
  T: 0900 243 81 81
  W: http://www.zorgbelang-nederland.nl/

   

   

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding