Inloggen MijnONVZ

Voor welke zorg moet ik bij andere instanties dan mijn zorgkantoor zijn?

Het is mogelijk dat de door u gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) of de Jeugdwet wordt geregeld. U krijgt altijd de zorg die u nodig heeft. Het is afhankelijk van uw situatie vanuit welke wet deze zorg wordt vergoed. Wanneer uw zorg niet wordt geregeld vanuit de Wlz, kunt u terecht bij andere instanties dan uw zorgkantoor. Hier leest u bij welke instanties.

Voor welke zorg moet ik bij andere instanties dan mijn zorgkantoor zijn?
 • Wat kan uw gemeente voor u betekenen?

  Als u niet in aanmerking komt voor langdurige zorg uit de Wlz, dan komt u misschien in aanmerking voor ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo 2015). Soms kunt u ook vanuit beide domeinen zorg krijgen. De Wmo is er voor iedereen die een lichtere vorm van ondersteuning nodig heeft. De gemeente regelt deze ondersteuning thuis. Het gaat dan om taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp. Daarnaast regelt de gemeente dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers.
  In een aantal gevallen heeft u hiervoor een indicatie nodig. Dit is een beoordeling waarin staat dat en welke ondersteuning u nodig heeft. Onderdeel van deze beoordeling is het ‘’keukentafelgesprek’’ dat de gemeente met u voert.
  Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven.

  Jongeren met een beperking, stoornis of aandoening en hun ouders kunnen vanaf 2015 bij de gemeente terecht voor hulp en ondersteuning bij opgroeiproblemen en opvoedproblemen. Het gaat onder andere om de volgende zorg: begeleiding, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, behandeling en verblijfszorg.

  Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven

 • Wat kan ONVZ Zorgverzekeraar voor u betekenen?

  Als u verpleging en verzorging thuis nodig heeft, kunt u deze zorg via de Zorgverzekeringswet ontvangen De wijkverpleegkundige kijkt samen met u wat u aan verpleging en verzorging nodig heeft om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige indiceert en coördineert de zorg met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of een maatschappelijk werker.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding