Inloggen MijnONVZ

Overzicht Eigen Bijdragen Basisverzekering 2014

Eigen bijdrage 2014

De meeste zorgkosten worden gelukkig helemaal vergoed vanuit de basisverzekering. U hoeft daarvoor niets extra’s te betalen. Maar voor een aantal zorgsoorten is dat niet zo. Dan geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is het deel van de medische kosten uit de basisverzekering dat u zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen hetzelfde. Hieronder vindt u het overzicht van de eigen bijdrages die gelden voor 2014.

Eigen bijdrage Geneesmiddelen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft voor enkele geneesmiddelen een wettelijke eigen bijdrage vastgesteld. De hoogte van deze eventuele eigen bijdrage per medicijn kunt u vinden op de website: www.medicijnkosten.nl.

Eigen bijdrage Hulpmiddelen

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Hoortoestellen
Minimale gebruiksduur: 5 jaar
Eigen bijdrage: 25% van de aanschafkosten

Pruik
Minimale gebruiksduur: 1 jaar
Maximale vergoeding: € 409,00.
U krijgt ten hoogste dit bedrag vergoed. Als de pruik duurder is, dan moet u de rest zelf betalen.

(Semi-)orthopedische schoenen voor personen 16 jaar en ouder
Minimale gebruiksduur: 12 maanden
Eigen bijdrage: € 141,50
(Semi-)orthopedische schoenen voor personen jonger dan 16 jaar
Minimale gebruiksduur: 6 maanden
Eigen bijdrage: € 71,00
(Semi-)orthopedische schoenen, wisselpaar voor personen 16 jaar en ouder
Maximaal 1 wisselpaar per 3 jaar
Eigen bijdrage: € 141,50

Lenzen Eigen bijdrage: € 54,50 per lens bij lens met gebruiksduur > 1 jaar
Eigen bijdrage: € 109,- per kalenderjaar bij lenzen met gebruiksduur < 1 jaar
Eigen bijdrage: € 54,50 per kalenderjaar bij correctie van 1 oog met lens met gebruiksduur < 1 jaar

Brillenglazen/filterglazen Eigen bijdrage: € 54,50 per glas tot maximaal € 109,- per kalenderjaar

Oorstukjes Eigen bijdrage: 25% van aanschafkosten

Tinnitusmaskeerder Eigen bijdrage: 25% van aanschafkosten

Verbandschoenen Maximale vergoeding: € 152,00.
U krijgt ten hoogste dit bedrag vergoed. Als de verbandschoenen duurder zijn, dan moet u de rest zelf betalen.

Allergeenvrije schoenen voor personen 16 jaar en ouder
Minimale gebruiksduur: 12 maanden
Eigen bijdrage: € 141,50
Maximale vergoeding: € 339,-
Allergeenvrije schoenen voor personen jonger dan 16 jaar
Minimale gebruiksduur: 6 maanden
Eigen bijdrage: € 71,-
Maximale vergoeding: € 268,50
Allergeenvrije schoenen, wisselpaar voor personen 16 jaar en ouder
Maximaal 1 wisselpaar per 3 jaar
Eigen bijdrage: € 141,50
Maximale vergoeding: € 339,-

Eigen bijdrage Geboortezorg

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Bevalling en/of kraamzorg thuis Eigen bijdrage: € 4,10 per uur kraamzorg

Bevalling en kraamzorg in een ziekenhuis zonder medische noodzaak of in een geboortecentrum Eigen bijdrage: voor zowel moeder als haar kind van € 16,50 per persoon per dag. Deze eigen bijdrage wordt vermeerderd met het bedrag waarmee het tarief van het ziekenhuis of het geboortecentrum de € 116,50 per persoon per dag te boven gaat. De vaststelling van het aantal opnamedagen gebeurt op basis van de opgave door het ziekenhuis of door het kraambureau dat kraamzorg verleent na ontslag uit het ziekenhuis.

Eigen bijdrage Mondzorg

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Tandheelkundige zorg: vanaf 18 jaar (exclusief orthodontie) Eigen bijdrage: € 125 per kaakdeel voor een volledige prothetische voorziening, in het kader van bijzondere tandheelkunde.
Eigen bijdrage: 25% bij een volledige uitneembare prothetische voorziening voor boven- en/of onderkaak.
Bij bijzondere tandheelkunde geldt bij behandelingen die niet rechtstreeks in verband staan met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige zorg, een eigen bijdrage ter hoogte van de kosten voor de reguliere behandeling.

Eigen bijdrage Zittend ziekenvervoer

Omschrijving Eigen bijdrage / Maximale vergoeding
Zittend ziekenvervoer Eigen bijdrage: € 96 per kalenderjaar
Maximale vergoeding eigen vervoer per auto: € 0,31 per km

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding