Inloggen MijnONVZ

Artikel 15 Elektronische communicatie

lid 1
Als u of de verzekeringnemer er voor kiest contact met ONVZ op te nemen langs elektronische weg, dan geldt dat ONVZ mededelingen ook langs elektronische weg aan u mag doen. Waar in de verzekeringsvoorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt in deze situatie ook verstaan ‘per  -mail’. Onder ‘adres’ wordt in die situatie verstaan ‘e-mailadres’.

lid 2
Als u of de verzekeringnemer ONVZ toestemming heeft gegeven voor het elektronisch verzenden van mededelingen, of voor het elektronisch toezenden van de polis, kan die toestemming weer worden ingetrokken. Dat kan:schriftelijk:

  • het verzoek moet zijn gericht aan ONVZ Zorgverzekeraar, Verzekerdenadministratie,
    Postbus 392, 3990 GD Houten;
  • via het contactformulier op www.onvz.nl.
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding