Inloggen MijnONVZ

Artikel 5 Onrechtmatige inschrijving


lid 1
Als na het sluiten van de Basisverzekering blijkt dat u geen verzekeringsplicht had, vervalt de Basisverzekering vanaf de ingangsdatum of de dag waarop geen verzekeringsplicht meer
bestond.

lid 2
Als de Basisverzekering vervalt, verrekent ONVZ de premie vanaf de vervaldag met de vanaf diezelfde dag verstrekte vergoedingen. ONVZ betaalt het saldo aan de verzekeringnemer, of brengt dit bij hem in rekening.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding