Inloggen MijnONVZ

Artikel 4 Begin en einde van de aanvullende verzekering

lid 1
Als u verhuist naar een land buiten Nederland en niet meer verzekeringsplichtig bent volgens de Zorgverzekeringswet of een ziektekostenverzekering in uw woonland, beëindigt ONVZ de aanvullende verzekering(en). ONVZ kan een internationale verzekering aanbieden als aan de voorwaarden wordt voldaan.

lid 2
Een collectiviteitkorting op de premie vervalt, als niet meer wordt voldaan aan de collectieve verzekeringsovereenkomst.

lid 3
Als de aanvullende verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) beëindigd wordt, beëindigt ONVZ de aanvullende verzekering van de kinderen op de beëindigingsdatum van de aanvullende verzekering van de ouder(s)/verzorger(s).

Als in plaats van de beëindigde verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) een verzekering wordt gesloten die minder dekking biedt, wordt de aanvullende verzekering van de kinderen per de ingangsdatum van bedoelde verzekering beëindigd. Naar keuze van verzekeringnemer kan worden gekozen voor een verzekering met dezelfde dekking als voor de ouder/verzorger. De ingangsdatum van de verzekering voor de kinderen moet gelijk zijn aan die voor de ouder(s)/verzorger(s) en bedoelde keuze moet worden gemaakt binnen een maand na de ingangsdatum van de verzekering voor de ouder(s)/verzorger(s).

lid 4
Bij fraude zoals omschreven in artikel 4 van deel A-1, kan ONVZ de eventuele aanvullende verzekering(en) beëindigen die zijn gesloten voor degene die heeft gefraudeerd, op een door ONVZ te bepalen tijdstip.

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding