Inloggen MijnONVZ

Gezondheidsvragen

Waarom gezondheidsvragen bij onze excellente pakketten?
Iedereen kan bij ONVZ Zorgverzekeraar een basisverzekering afsluiten. Dat geldt ook voor de drie aanvullende verzekeringen die wij bieden: Startfit, Extrafit en Benfit. Alleen voor de drie excellente pakketten worden gezondheidsvragen gesteld. Dat doen we ter bescherming van onze verzekerden. Graag lichten we toe waarom.

Welke aanvullende verzekeringen heeft ONVZ?
ONVZ heeft drie aanvullende verzekeringen: Startfit, Extrafit en Benfit. Die verzekeringen kunnen door iedereen worden aangevraagd, zonder dat er gezondheidsvragen worden gesteld. Deze pakketten zijn vergelijkbaar met de meeste aanvullende verzekeringen van andere zorgverzekeraars.

En verder?
Daarnaast hebben wij drie excellente pakketten: Optifit, Topfit en Superfit. Deze aanvullende verzekeringen zijn wat betreft prijs en dekking nauwelijks vergelijkbaar met andere aanvullende verzekeringen van andere zorgverzekeraars. Onze excellente pakketten dekken bijvoorbeeld uitgebreide alternatieve geneeswijzen, buitenlandzorg, epilatie en kinderopvang bij ziekenhuisopname.

Waarom worden voor deze excellente pakketten vragen gesteld?
Onze excellente verzekeringen bieden heel uitgebreide dekkingen. Om ervoor te zorgen dat de premie voor deze verzekeringen voor onze verzekerden betaalbaar blijven, moeten we zeker weten dat bij het afsluiten niet al vast staat dat van die dekking gebruik zal worden gemaakt.

Dat begrijp ik niet, leg eens uit.
Dan is het goed om eerst te kijken naar wat verzekeren nou precies is. Verzekeren is ‘het afdekken van een onvoorziene gebeurtenis’. Iets dat er op het moment van afsluiten dus nog niet is. Bijvoorbeeld dat u uw arm breekt. We hopen natuurlijk allemaal dat dat niet gebeurt, maar er is altijd een risico. Gelukkig bent u dan verzekerd.

Wat is verzekerd in de basisverzekering?
De basisverzekering is verplicht. Deze basisverzekering dekt de meeste medisch noodzakelijke kosten. Dus als u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moet voor een gebroken arm, worden de kosten door deze verzekering vergoed.

Kan iedereen een basisverzekering afsluiten?
Iedereen die verplicht is een zorgverzekering af te sluiten kan hiervoor bij elke zorgverzekeraar terecht (dit heet in vaktaal ‘acceptatieplicht’). Jong, oud, gezond, minder gezond. Het kan zijn dat iemand die helaas niet gezond is, nu al weet dat hij in de toekomst zorgkosten gaat maken.

Maar we hebben toch net gezien dat verzekeren ‘het afdekken van onvoorziene risico’s is’?
Voor de basisverzekering geldt daarom zogenoemde ‘risicoverevening’. Een ingewikkeld woord voor: alle zorgverzekeraars gooien de te verwachten kosten voor de basisverzekering op één hoop en dat bedrag wordt eerlijk tussen zorgverzekeraars verdeeld. Voor de te betalen premie maakt het dus niet uit of je jong, oud, ziek of gezond bent.

En de aanvullende verzekering?
Daarnaast zijn er aanvullende verzekeringen. Belangrijkste verschil met de basisverzekering is dat een aanvullende verzekering niet verplicht is en er geen acceptatieplicht geldt. Het staat iedereen vrij wel of geen aanvullende verzekering af te sluiten. Voor aanvullende verzekeringen geldt geen ‘risicoverevening’.

Interessant, maar wat heeft dat nou met medische selectie te maken?
Laten we dat doen aan de hand van een voorbeeld. Er zijn aanvullende verzekeringen die brillen en lenzen vergoeden. Stel, Pieter merkt dat zijn ogen slechter worden en hij weet dat hij volgend jaar een bril nodig heeft. Pieter denkt: ik sluit vast een aanvullende verzekering af. Dat betekent dus dat bij het afsluiten al duidelijk is dat de zorgverzekeraar moet gaan uitkeren. Er is dan dus geen sprake meer van dat ‘onvoorziene risico’.

Maar zorgverzekeraars hebben toch voldoende geld?
ONVZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Ons uitgangspunt is dat de kosten en inkomsten in balans moeten zijn. Dus als de kosten door Pieter toenemen, moeten de inkomsten omhoog. Dat betekent dat de verzekeringspremie omhoog moet. Als er heel veel mensen zoals Pieter zijn, wordt een verzekering op een bepaald moment gewoon te duur.

Waarom worden voor uitgebreide Tandfit-verzekeringen tandheelkundige vragen gesteld?
Voor Tandfit-verzekeringen geldt hetzelfde als voor de excellente pakketten. Er worden tandheelkundige vragen gesteld om de premie voor bestaande verzekerden betaalbaar te houden. Uitzondering is de Tandfit A verzekering. Die kan zonder tandheelkundige vragen worden afgesloten.     

Waarom is het zo erg als de premie stijgt?
Wij vinden een premiestijging niet eerlijk voor onze verzekerden die al zo’n aanvullende verzekering hadden. We zien bij andere zorgverzekeraars dat qua dekking vergelijkbare aanvullende verzekeringen (waarvoor géén medische vragen worden gesteld) soms twee keer zo duur zijn als het pakket van ONVZ. Geen medische vragen stellen heeft grote nadelen voor bestaande verzekerden. ONVZ wil de premie betaalbaar houden voor iedereen.

En dat kan door gezondheidsvragen te stellen?
Ja, om prijsstijgingen zo veel mogelijk te voorkomen vragen we aan Pieter of hij verwacht dat hij kosten gaat maken. Zoals voor een bril. Maar het kan ook zijn dat Pieter regelmatig naar de fysiotherapeut gaat. Ook dan is er sprake van kosten die al te verwachten zijn. Uiteraard beoordelen we of de gezondheidsvragen eerlijk zijn beantwoord.

Voor welke typen zorg speelt dit voornamelijk?
Dit speelt voornamelijk bij fysiotherapie, mondzorg, tandzorg, orthodontie en dus voor brillen en lenzen.

Maar is het niet oneerlijk om mensen uit te sluiten voor zoiets belangrijks als fysiotherapie?
ONVZ vindt dat medisch noodzakelijke zorg voor iedereen en dus zeker voor kwetsbare doelgroepen, dus ook fysiotherapie voor chronisch zieken, in de basisverzekering thuishoort. Gezondheidsvragen worden niet gesteld voor Startfit, Extrafit of Benfit. De dekking van deze aanvullende verzekeringen zijn vergelijkbaar met aanvullende verzekeringen van andere zorgverzekeraars. En iedereen, elke Nederlander, kan deze verzekeringen afsluiten. Dit geldt niet voor de excellente pakketten, omdat de dekking van deze pakketten niet vergelijkbaar zijn met aanvullende pakketten van andere zorgverzekeraars.


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding