Inloggen MijnONVZ

Artikel 4 Fraude

lid 1
Geen recht op vergoeding van kosten bestaat, wanneer u of een bij de vergoeding belanghebbende een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, vervalste of misleidende stukken heeft ingediend, een onware opgave heeft gedaan over een ingediende declaratie of feiten heeft verzwegen die voor ONVZ bij de beoordeling van de declaratie van belang kunnen zijn. In zo’n geval vervalt elk recht op vergoeding voor de gehele declaratie, ook voor die onderdelen waarover geen onware opgave is gedaan of geen verkeerde voorstelling van zaken is gegeven.

lid 2
ONVZ kan onderzoek doen bij een vermoeden van fraude. Kosten die zijn ontstaan door het geven van een verkeerde voorstelling van zaken of het indienen van vervalste of misleidende stukken, vordert ONVZ terug. Dit geldt ook voor onderzoekskosten.

lid 3
ONVZ heeft het recht om per de datum dat een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven of misleidende stukken zijn ingediend, de Basisverzekering te beëindigen.

In voorkomende gevallen kan ONVZ:
a. aangifte doen bij de politie, justitie en/of FIOD-ECD;
b. persoonsgegevens van u of de verzekeringnemer registreren

  • in haar interne signaleringssysteem, en
  • bij het Kenniscentrum Fraudebeheersing in de Zorg van Zorgverzekeraars Nederland, en
  • in de tussen financiële instellingen erkende signaleringssystemen.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding