Inloggen MijnONVZ

Artikel 7 Uitsluitingen

Naast de uitsluitingen van artikel 12 lid 1 onder 6, 9, 10 en 11 en lid 2 van deel A-1 bestaat geen aanspraak op vergoeding:

  1. als u - zo de onderhavige aanvullende verzekering niet bestond - aanspraak kunt maken op vergoeding volgens een andere overeenkomst, al of niet eerder ingegaan, of een wettelijke regeling. Deze aanvullende verzekering geldt slechts als excedent boven de dekking die onder de in de voorgaande volzin genoemde overeenkomst of regeling is verleend of zou zijn verleend, indien de onderhavige aanvullende verzekering niet zou hebben bestaan;
  2. van door u of de verzekeringnemer verschuldigde eigen bijdragen of eigen risico’s volgens een (buitenlandse) wettelijke regeling, behalve de eigen bijdragen gedekt op de aanvullende verzekering;
  3. van kosten die niet vergoed worden op een natura zorgverzekering (of een variant met een naturadekking) als een door de betrokken zorgverzekeraar gecontracteerde zorgverlener de zorg naar verwachting tijdig kan verlenen en er is gekozen voor een niet-gecontracteerde zorgverlener;
  4. van de kosten van consulten, behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen verleend, voorgeschreven of verstrekt door een verzekerde voor zichzelf of binnen een gezin door een gezinslid voor een verzekerde, tenzij ONVZ hiervoor toestemming heeft verleend;
  5. van kosten van schade door terrorisme als u geen Nederlands ingezetene bent.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding