Inloggen MijnONVZ

Artikel 23 Eerstelijnspsychologische zorg, niet specialistische GGZ

lid 1
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van eerstelijnspsychologische zorg zoals klinisch psychologen die plegen te bieden. Een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of orthopedagoog-generalist verleent de zorg. 

lid 2
ONVZ vergoedt maximaal vijf zittingen eerstelijnspsychologische zorg per kalenderjaar.

Voor eerstelijnspsychologische zorg geldt een eigen bijdrage van € 20,- per zitting en
€ 50,- voor een internetbehandeltraject. U moet de eigen bijdrage rechtstreeks aan de zorgverlener betalen.

lid 3

  1. Voor de eerstelijnspsychologische zorg is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, jeugdgezondheidszorgarts of medisch-specialist. Dit geldt niet voor acute zorg.
  2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ.

lid 4
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

  • behandeling van aanpassingsstoornissen;
  • hulp bij werk- en relatieproblemen.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding