Inloggen MijnONVZ

Artikel 3 Farmaceutische zorg

lid 1 
ONVZ vergoedt tot maximaal € 100,- per kalenderjaar de kosten van:

  • de terhandstelling van geregistreerde geneesmiddelen, die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
  • de eigen bijdragen voor geneesmiddelen volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
  • verbandmiddelen, als deze worden gebruikt voor het bedekken of verbinden van huidaandoeningen of wonden onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts en niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering.

De genees- en verbandmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de behandelend arts, medisch-specialist, tandarts, tandarts-specialist, verloskundige, verpleegkundig specialist of physician assistant. De geneesmiddelen moeten geleverd zijn door een apotheek, een apotheekhoudend huisarts of een drogisterij.

lid 2
ONVZ vergoedt geen kosten van:

  • andere farmaceutische zorgdiensten dan de terhandstelling van geneesmiddelen;
  • middelen die geregistreerd staan als ‘Niet-geneesmiddel’;
  • homeopathische of antroposofische geneesmiddelen;
  • vaccinaties en preventieve middelen anders dan omschreven in artikel 5;
  • zelfzorggeneesmiddelen die niet worden vergoed volgens de Basisverzekering of een andere zorgverzekering;
  • anticonceptiemiddelen (middelen ter voorkoming van een zwangerschap), tenzij sprake is van een medische noodzaak;
  • geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling voor fertiliteit.

lid 3
ONVZ kan bepalen dat alleen door ONVZ aangewezen geneesmiddelen worden vergoed als het gaat om onderling vervangbare geregistreerde geneesmiddelen. Als behandeling met het aangewezen geneesmiddel echter niet medisch verantwoord is, vergoedt ONVZ een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding