Inloggen MijnONVZ

Polisvoorwaarden ONVZ Zó-fit 2013

Algemene bepalingen

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene bepalingen

lid 1
De Algemene bepalingen ONVZ Aanvullende Verzekering zijn van toepassing op ONVZ Zó-fit. Deze Algemene bepalingen zijn bijgevoegd.

lid 2
Als een bepaling van de polisvoorwaarden ONVZ Zó-fit in strijd is met die van de Algemene bepalingen ONVZ Aanvullende Verzekering, gaat de bepaling van ONVZ Zó-fit voor.

lid 3
De ingangsdatum is de dag waarop ONVZ het verzoek tot het sluiten van ONVZ Zó-fit heeft ontvangen. Op verzoek van de verzekeringnemer kan dit ook een latere dag zijn, maar nooit een eerdere.

lid 4
Daar waar in artikel 12 (Uitsluitingen) van deel A-1 van de Algemene bepalingen staat “dekking van kosten voor” moet u lezen: “aanspraak op uitkering (in natura)”.

Omvang dekking ONVZ Zó-fit

Artikel 2 Bemiddeling

lid 1
Als u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunt voortzetten door ziekte of ongeval, kunt u of de verzekeringnemer dit melden bij ONVZ. ONVZ biedt de garantie dat binnen vijf werkdagen vanaf de dag van melding bij ONVZ gestart zal worden met het stellen van de diagnose (inclusief bijbehorende onderzoeken) of de behandeling. De diagnosestelling en behandeling zijn gericht op werkhervatting.

Als de diagnose is gesteld, geldt de garantie dat binnen vijf werkdagen gestart zal worden met de behandeling. Deze garantie heeft betrekking op de gangbare aandoeningen (bijvoorbeeld in het kader van een wachtlijst). Zo nodig benadert ONVZ een zorgverlener in het buitenland (binnen EU- en EER-landen) voor de diagnosestelling of behandeling.

lid 2
De vermelde termijn van vijf werkdagen geldt, als de situatie in verband met het stellen van de diagnose of de behandeling niet zo complex is dat hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan. ONVZ zal zich dan wel inspannen. De garantie geldt niet voor transplantaties en vergelijkbare behandelingen. 

lid 3
ONVZ kan ook bemiddelen voor kinderopvang, huishoudelijke hulp of taxivervoer, als aangeboden door de door ONVZ gecontracteerde organisaties.

Aanspraak bestaat op bemiddeling voor kinderopvang bij ziekte of ongeval van uzelf, uw partner of uw kind tot en met 12 jaar. Als dit nodig is, kan de kinderopvang thuis gecombineerd worden met huishoudelijke hulp.

lid 4
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van de diagnosestelling of behandeling zelf. Ook de kosten van kinderopvang, huishoudelijke hulp of taxivervoer worden niet vergoed. Deze kosten kunnen gedekt zijn onder een (aanvullende) verzekering. ONVZ adviseert om vooraf bij uw (zorg)verzekeraar te informeren naar de vergoeding.

Artikel 3 Werkwijze

lid 1
Bemiddeling geschiedt op uw verzoek. ONVZ informeert u over de verschillende mogelijkheden en regelt een afspraak volgens uw keuze.

lid 2
De ONVZ Zó-fit Assistent is uw aanspreekpunt. De ONVZ Zó-fit Assistent is bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.30 uur op telefoonnummer 030 639 62 25, of via zo-fit@onvz.nl.

lid 3
Voordat wordt bemiddeld, moet u een verwijzing hebben van de huisarts, de bedrijfsarts of een medisch-specialist. Op verzoek van ONVZ moet u de verwijzing overleggen.

Artikel 4 Griepvaccinatie

ONVZ vergoedt de kosten van een jaarlijkse griepvaccinatie, als u niet behoort tot een risicogroep die hierop via het Nationaal Programma Grieppreventie aanspraak heeft. 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

ONVZ voert de bemiddeling, zoals hiervoor omschreven, zo goed en zorgvuldig mogelijk uit. Zij is echter geen zorgverlener. ONVZ stelt dus zelf geen diagnose en verricht geen medische handelingen. Zij verstrekt ook geen medische adviezen en kan niet instaan voor de juistheid en effectiviteit van de behandeling door de zorgverlener. De verantwoordelijkheid voor het handelen van een zorgverlener ligt bij de zorgverlener zelf. ONVZ aanvaardt daarvoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Zorgverzekeringen

Uw gezondheid is onze zorg. Met uitgebreide vergoedingen, aantrekkelijke premies en persoonlijke service.

Zorgverzekeringen >
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding