Inloggen MijnONVZ

Artikel 2 Bemiddeling

lid 1
Als u uw werkzaamheden geheel of gedeeltelijk niet meer kunt voortzetten door ziekte of ongeval, kunt u of de verzekeringnemer dit melden bij ONVZ. ONVZ biedt de garantie dat binnen vijf werkdagen vanaf de dag van melding bij ONVZ gestart zal worden met het stellen van de diagnose (inclusief bijbehorende onderzoeken) of de behandeling. De diagnosestelling en behandeling zijn gericht op werkhervatting.

Als de diagnose is gesteld, geldt de garantie dat binnen vijf werkdagen gestart zal worden met de behandeling. Deze garantie heeft betrekking op de gangbare aandoeningen (bijvoorbeeld in het kader van een wachtlijst). Zo nodig benadert ONVZ een zorgverlener in het buitenland (binnen EU- en EER-landen) voor de diagnosestelling of behandeling.

lid 2
De vermelde termijn van vijf werkdagen geldt, als de situatie in verband met het stellen van de diagnose of de behandeling niet zo complex is dat hieraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan. ONVZ zal zich dan wel inspannen. De garantie geldt niet voor transplantaties en vergelijkbare behandelingen. 

lid 3
ONVZ kan ook bemiddelen voor kinderopvang, huishoudelijke hulp of taxivervoer, als aangeboden door de door ONVZ gecontracteerde organisaties.

Aanspraak bestaat op bemiddeling voor kinderopvang bij ziekte of ongeval van uzelf, uw partner of uw kind tot en met 12 jaar. Als dit nodig is, kan de kinderopvang thuis gecombineerd worden met huishoudelijke hulp.

lid 4
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van de diagnosestelling of behandeling zelf. Ook de kosten van kinderopvang, huishoudelijke hulp of taxivervoer worden niet vergoed. Deze kosten kunnen gedekt zijn onder een (aanvullende) verzekering. ONVZ adviseert om vooraf bij uw (zorg)verzekeraar te informeren naar de vergoeding.

Heeft u vragen?

Tel 030 639 62 22

Ma-vrij08.30 - 21.00 uur

Contact

Welke zorgverzekering past bij u?

ONVZ werkt samen met onafhankelijke verzekeringsadviseurs. Zij helpen u met persoonlijk advies aan de zorgverzekering die het beste bij u past.

Vind uw verzekeringsadviseur
Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding