Inloggen MijnONVZ

Artikel 4 Begin en einde van de aanvullende verzekering

lid 1
Als u verhuist naar een land buiten Nederland, terwijl u verzekeringsplichtig blijft volgens de Zorgverzekeringswet, geldt dat:

  1. de aanvullende verzekering eindigt;
  2. ONVZ een andere aanvullende verzekering kan aanbieden;
  3. u een aanvullende verzekering kunt aanvragen met een hogere dekking dan aangeboden. Hiervoor geldt een acceptatieprocedure.

Als u verhuist naar een land buiten Nederland en niet meer verzekeringsplichtig bent volgens de Zorgverzekeringswet of volgens een ziektekostenverzekering in uw woonland, kan ONVZ een internationale verzekering aanbieden.

lid 2
Een collectiviteitkorting op de premie vervalt, als niet meer wordt voldaan aan de collectieve verzekeringsovereenkomst.

lid 3
Als de aanvullende verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) beëindigd wordt, beëindigt ONVZ de aanvullende verzekering van de kinderen op de beëindigingsdatum van de aanvullende verzekering van de ouder(s)/verzorger(s).
Als in plaats van de beëindigde verzekering van de ouder(s)/verzorger(s) een verzekering wordt gesloten die minder dekking biedt, wordt de aanvullende verzekering van de kinderen per de ingangsdatum van bedoelde verzekering beëindigd. Naar keuze van verzekeringnemer kan worden gekozen voor een verzekering met dezelfde dekking als voor de ouder/verzorger. De ingangsdatum van de verzekering voor de kinderen moet gelijk zijn aan die voor de ouder(s)/verzorger(s) en bedoelde keuze moet worden gemaakt binnen een maand na de ingangsdatum van de verzekering voor de ouder(s)/verzorger(s).

lid 4
Bij fraude zoals omschreven in artikel 4 van deel A-1, kan ONVZ de eventuele aanvullende verzekering(en) beëindigen die zijn gesloten voor degene die heeft gefraudeerd, op een door ONVZ te bepalen tijdstip.

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding