Inloggen MijnONVZ

Artikel 23 Generalistische Basis GGZ

lid 1
Aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten van Generalistische Basis GGZ zoals klinisch psychologen die plegen te bieden.
De hoofdbehandelaar is

 • BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog,
 • BIG-geregistreerd klinisch psycholoog,
 • NIP-geregistreerd kinder- en jeugdpsycholoog,
 • NVO-geregistreerd orthopedagoog-generalist,
 • BIG-geregistreerd psychotherapeut,
 • BIG-geregistreerd verslavingsarts, geregistreerd in het profielregister verslavingsartsen KNMG, of
 • BIG-geregistreerd psychiater, ingeschreven in het Specialistenregister KNMG.
 • Als sprake is van chronische problematiek kan ook een verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg hoofdbehandelaar zijn.

In het zorgtraject kunnen andere zorgverleners onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar zorg verlenen. Ook een internetprogramma kan hiervan deel uitmaken.

lid 2

 1. Voor Generalistische Basis GGZ is een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts of jeugdgezondheidszorgarts. Dit geldt niet voor acute zorg.
 2. Voor kinderen bedoeld in de Wet op de jeugdzorg is een indicatiebesluit van een bureau jeugdzorg nodig of een verwijzing van een arts of andere behandelaar genoemd in artikel 10 Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg als het zorg betreft als omschreven in artikel 9b lid 5 AWBZ.

lid 3
Geen aanspraak bestaat op vergoeding van de kosten voor:

 • behandeling van psychische klachten zonder dat sprake is van een psychische stoornis volgens de DSM IV-TR;
 • behandeling van aanpassingsstoornissen;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen.

Voor vergoeding van kosten van behandeling van psychische klachten die een gevolg zijn van of samenhangen met een primair somatische (lichamelijke) aandoening geldt niet dit artikel, maar artikel 5 Medisch-specialistische zorg.

lid 4
De kosten voor Generalistische Basis GGZ worden in rekening gebracht met een integrale prestatie Basis GGZ.

lid 5
Als u voor 1 januari 2014 met een behandeling eerstelijns psychologische zorg bent gestart die op die datum nog niet is afgerond, kunnen zich de volgende situaties voordoen.

 • U hebt in 2013 maximaal twee zittingen eerstelijnspsychologische zorg gehad en de behandeling loopt door in 2014. In dat geval vergoedt ONVZ de kosten van de zorg in 2013 volgens de voorwaarden zoals die tot en met 31 december 2013 van toepassing waren. Voor de zorg in 2014 vergoedt ONVZ de kortste integrale prestatie Basis GGZ (de zogenaamde prestatie Basis GGZ Kort) volgens de voorwaarden van dit artikel. Mocht na afronding van de behandeling opnieuw psychologische zorg nodig zijn in 2014, dan dient de huisarts u opnieuw te verwijzen. Uw huisarts kan bepalen of voortzetting van de behandeling het meest is aangewezen binnen de huisartsenzorg, in de Generalistische Basis GGZ of in de Gespecialiseerde GGZ.
 • U bent in 2013 gestart met een behandeling eerstelijnspsychologische zorg waarvoor in 2014 nog maximaal twee zittingen noodzakelijk zijn. In dat geval vergoedt ONVZ de kosten van de zorg in 2013 volgens de voorwaarden zoals die tot en met 31 december 2013 van toepassing waren. Voor de zorg in 2014 vergoedt ONVZ de daarvoor bestemde prestatie Basis GGZ (de zogenaamde Transitieprestatie Generalistische Basis GGZ).

Belangrijk

Dit artikel is onderdeel van de volledige voorwaarden van deze zorgverzekering.

Wilt u de volledige polisvoorwaarden van deze zorgverzekering? Bekijk dan de pagina polisvoorwaarden

Zorgverzekeringen

- Basisverzekering
- Zorgverzekering Extrafit
- Zorgverzekering Benfit
- Zorgverzekering Optifit
- Zorgverzekering Topfit
- Zorgverzekering Superfit
- Tandartsverzekering

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie X Sluit deze melding